Övrigt

Inbjudan 50-års-fest

För 50 år sedan bygges de första husen i samfälligheten Traviata. Det måste vi fira!
Välkomna den 9 juni från kl 16:00 på gräsplätten på övre Ängsullsvägen.
Se bifogad inbjudan för mer info.

Ämnesområde: 

Information om radon

Vid årsmötet som genomfördes i går kom frågan upp om förekomst av radon i våra fastigheter. Det är varje fastighetsägare som avgör om en radonmätning ska göras. En fastighetsägare i föreningen har gjort en snabbkontroll om förekomsten av radon och det gav utslag och det visar sig att vissa partier i huset har s.k blåbetong.

Ämnesområde: 

Inför deklarationen 2018

Nedan är de belopp som gäller inför deklarationen 2018.


 

  Belopp SEK Per fastighet
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 46 547 312
Traviatas skuld per 2017-12-31 1 783 255 11 968

Notera: Ränteinkomster upp till 600 kr per delägare behöver ej tas upp i deklaration, gäller för delägare i Samfällighetsföreningar.

Ämnesområde: 

Uppdatering angående förekomst av råttor i området

Vi har tidigare nåtts av meddelanden från medlemmar om att det förekommer råttor i området. Orsaken till det kan vara flera. Dock uppmanar Anticimex som är de som tillhandahåller råttfällor oss att tänka på några saker.
Det ena är att helst inte mata fåglar med frön. Fågelmaten innehåller K-vitamin som verkar som ett motgift mot råttgiftet som råttfällorna är preparerade med.
Det andra är att inte förvara grillkol i exempelvis förrådet på baksidan där det kan vara lättillgänglig för råttorna. Enligt Anticimex är även det "populärt" för råttor.

Ämnesområde: 

Förekomst av råttor i området

Styrelsen har nåtts av flera mejl från medlemmar som har observerat råttor i området. Orsaken till detta kan vara flera.

Om ni som fastighetsägare ser råttor kring er fastighet kan ni kontakta Anticimex eller annan saneringsfirma som ni har via er hemförsäkring. Det troliga är då att ni får en råttfälla att placera i anslutning till fastigheten.

Styrelsen har flera gånger skickat meddelande till kommunen angående råttor i området. Enskild fastighetsägare kan naturligtvis också göra det.

Hälsningar

Styrelsen

Ämnesområde: 

Nyckelknippa upphittad övre Kärrgränd.

Nyckelknippa upphittad övre Kärrgränd, återfås mot beskrivning.
/Daniel k116
070-6331592

Ämnesområde: 

Förbifart Kälvesta

Vår samfällighet har gjort gemensam sak med våra grannsamfälligheter Aida och Figaro och skapat en gemensam hemsida angående Förbifart Stockholm och hur den påverkar våra samfälligheter.
På hemsidan förmedlar vi gemensam information om Förbifart Stockholm samt ger våra medlemmar möjlighet att samordna skadeärenden för att se samband och för att få en helhetsbild över de ärenden som finns i området.
Se mer info på: http://forbifartkalvesta.se/

Ämnesområde: 

Upphittade nycklar

En nyckelknippa har hittats kvarglömd i sopbehållaren på nedre Kärrgränd. Kan hämtas hos Lindblads på Ä-37.

Charlotte Lindblad, Ä-37

Ämnesområde: 

Upphittad nyckel i sopbehållare övre Ängsullsvägen

Nyckelknippa kvarglömd i den övre sopbehållaren vid Ängsullsvägen idag kl 13.30. Hämtas hos Ä-155.
Mvh Malin Kindbom

Ämnesområde: 

Gemensamma trivselregler för Traviata

Inledning
Syftet med trivselreglerna är att främja trivsel, trygghet och säkerhet hos Traviata. Därför är det angeläget att alla medlemmar iakttar trivselreglerna genom att visa hänsyn, respekt och tolerans.
Medlem i föreningen är en person som är ägare eller delägare till en fastighet inom Traviatas samfällighetsförening.

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to RSS - Övrigt