Övrigt

Open Infra bjuder in till informationstält.

Hej medlemmar, vi i styrelsen har hittat en samarbetspartner för installation av fiberoptik till våra hushåll. Företaget heter Open Infra och dom kommer att erbjuda alla våra medlemmar installation av fiberoptik till oss. Det är upp till varje hushåll att ta ett beslut om man vill ha det eller inte kostnaden kommer man själv att stå för, det påverkar inte vår avgift till Traviata Samfällighet.

Onsdagen den 27:e Maj så kommer dom att ha ett informationstält uppställt vid vita villorna från kl 14-19 för att svara på frågor.

Lite kort om vad det innebär:

Ämnesområde: 

Akut problem med vatten

Hej!

Det är f.n. problem med vattnet in till vår samfällighet p.g.a. en läcka i korsningen Ängsullsvägen och Trädgårdsmästarvägen.
Stockholm Vatten har letat efter läckan i flera timmar men har nu slutligen lokaliserat den och håller på och och lagar (och därav att de stängt av vattnet helt som vi förstår det).
Vattnet kommer vara avstängt åtminstone 1h till.
Det finns temporära tappställen vid behov, se nedan länk

Ämnesområde: 

Planerat strömavbrott 2020-04-24 kl. 14:30 - 16:00

På grund av pågående elarbete av Ellevio kommer man att stänga av strömmen i anläggningen som sitter i garaget nedre-K (Kärrgränd 32) fredagen 2020-04-24 kl. 14:30 - 16:00.
Observera att strömmen kan komma tillbaka när som helst under avbrottstiden.

Garageporten kommer att lämnas öppen under tiden för avbrottet.

Om andra fastigheter än garaget påverkas så har dem fått separata meddelanden om detta.

Ämnesområde: 

Inför deklarationen 2020

Nedan är de belopp som gäller inför deklarationen 2020.

  Belopp SEK Per fastighet
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 91 898 617
Traviatas skuld per 2019-12-31 7 399 000 49 658

Notera: Ränteinkomster upp till 600 kr per delägare behöver ej tas upp i deklaration, gäller för delägare i Samfällighetsföreningar.

Ämnesområde: 

Traviata Årsstämma uppskjuten

Medlemmar i Traviata Samfällighetsförening

På grund av det rådande nationella nödläget och myndigheternas tydliga rekommendationer angående Corona ser vi oss tvungna att skjuta upp årsmötet den 21 april 2020. I dagsläget har vi inte något nytt datum utan mötet kommer att genomföras så snart förhållandena medger. I stadgarna framgår att kallelse till årsmötet ska delges medlemmarna senast två veckor i förväg och det kommer vi att hålla.

Under tiden kommer den "gamla" styrelsen att fortsätta arbetet som interimsstyrelse.

Ämnesområde: 

Rengöring av ventilationssystem

Medlemmar i styrelsen har fått frågor angående ett reklamblad som har delats ut till fastighetsägarna i Traviata.
Det är från Aerius Ventilation och gäller rengöring av ventilationssystem
Styrelsen har inga åsikter eller rekommendation om detta utan det är upp till varje fastighetsägare att ta ställning till erbjudandet.
Notera också att erbjudandet endast gäller Mekaniska Ventilationssystem (Fläkt på taket).

Styrelsen

Ämnesområde: 

Hjälp med att handla

Om det är någon av er medlemmar som tillhör en riskgrupp för Corona och som inte har någon som kan hjälpa er att handla mat eller hämta ut läkemedel på apoteket, hör av er till mig. Vi är nu flera familjer i samfälligheten som kan hjälpa till att handla hem det nödvändigaste vid behov. Det kanske inte behövs idag men kanske längre fram beroende på hur allt utvecklar sig. Men som sagt, bara att höra av er så ordnar vi till något.

Vänligen
/Stefan Fägersten Ä-63, 0707391818

Ämnesområde: 

Årsstämma 21 april

Medlemmar i Traviata

Styrelsen vill redan nu informera om att årets årsstämma kommer att hållas den 21 april med start klockan 18.30 i Sörgårdsskolans matsal. Kallelse kommer att delges i respektive hushålls brevlåda senast två veckor innan mötet. Hela kallelsen inklusive verksamhetsberättelsen för 2019 kommer att finnas tillgänglig på hemsidan vid samma tidpunkt.

Välkomna
Styrelsen

Ämnesområde: 

Debitering av el-förbrukning i garagen

Under Februari gjordes den årliga avläsningen av elmätarna i garagen.

För dem som har använt uttagen så kommer kostnaden att debiteras på fakturan för April.

Notera att förbrukning under 70 kWh debiteras inte utan ackumuleras till nästa års avläsning.

Genomsnittliga elpriset mellan avläsningarna var strax under 2 kr/kWh

Med vänlig hälsning / Gösta

Ämnesområde: 

Ritningar över våra hus och område

ritningar
Eldragning i källarplan

Bifogat finns ett PDF-dokument med avfotade originalritningar över El- och VVS-installationer från när våra hus byggdes.

Det är 3 olika riktingar daterade till mellan 1966 - 68. Gemensamt verkar vara att de härstammar från Etapp 1 (utifrån info nederst till höger på varje avfotad sida). Vänligen observera att installationer kan skilja mellan olika längor/etapper och att installationerna i just din fastighet kan avvika från typritningar som dessa. Ändringar kan givetvis även gjorts efteråt, men dessa ritningar kan fungera som hjälp för att förstå hur just din installation kan se ut. Ritningarna är kanske inte inscannade/avfotade med bästa kvalitet men håll tillgodo!

Om du råkar sitta på andra, annorlunda, eller kanske ännu bättre ritningar och vill dela med dig till oss andra hör av dig till mig så kan jag lägga upp dem här.

Vänligen
/Stefan Fägersten, Ä-63

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to RSS - Övrigt