Övrigt

Kallelse årsstämma 2022 (rättelse, tisdag den 26 april)

Kallelse till ordinarie årsstämma 2022
**********************************************************
Härmed kallas medlemmarna i TRAVIATA Samfällighetsförening, ägarna till fastigheterna inom kvarteret TRAVIATA, till ordinarie årsstämma

Tisdagen den 26 april klockan 18.30 i Sörgårdsskolans matsal

Bilagor, verksamhetsberättelse och övrig information finns tillgängligt på hemsidan.
För er som önskar en utskriven fullmaktsblankett, vänligen hör av er till styrelsen så ordnar vi så ni får en i er brevlåda.

Ämnesområde: 

Till deklarationen 2022

Nedan är de belopp som gäller inför deklarationen INK 2021

  Belopp SEK Per fastighet
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 103 261 693
Traviatas skuld per 2021-12-31 6 382 999 42 839

Notera: Ränteinkomster upp till 600 kr per delägare behöver ej tas upp i deklaration, gäller för delägare i Samfällighetsföreningar.

Ämnesområde: 

Problem med internet

Om ni har problem med internet så kan det bero på att ni inte har godkänt Open Infras avtal för drift och underhåll 9 kr/mån (108 kr per kalenderår).

Länken nedan förklarar hur ni ska få igång det igen.

Hur ska jag betala för avgiften för drift och underhåll 2021?

Ämnesområde: 

Elboxar

Info. Det kommer finnas en plåtslagare på plats under dagen och åtgärda kabelskydd för elboxar.

Ämnesområde: 

Oplanerat strömavbrott

Hej!

Vid 09.50 blev stora delar av Västerort strömlöst, inklusive vår samfällighet. Se deras infosida för mer uppdaterad info:
https://avbrottskarta.ellevio.se/idag/avbrott/423551

Uppdatering: Nu (11.50) verkar det som problemet (avgrävd kabel) är åtgärdat , strömmen är nu tillbaka.

Ämnesområde: 

Elboxar

Hej,

På grund av sjukdom behöver vi skjuta på inplanerade arbetet och även måndagen och tisdagens arbete förskjuts till v20.

v20

Mån - K158 (länga 150-162)
K152 (länga 150-162)

Tis - K136 (länga 132-148)
K134 (länga 132-148)

Ons - K30 (länga 18-30)
K28 (länga 18-30)

Tors - K54 (länga 52-64)
K76 (länga 66-76)

Fre - K108 (länga 100-114)

Ämnesområde: 

Elboxar

Hej igen, arbetet har kommit igång och det verkar som att det är fastigheter närmast berörd elbox som blivit påverkade av avstängningen.
Tyvärr ligger entreprenören lite efter i schemat på grund av sjukdom samt att en försenad leverans av material gör att vi behöver skjuta på arbetet v18 en vecka framåt till v19.

Ämnesområde: 

Beställning av trappsteg

Flera har visat intresse av att vi gör en beställning av trappsteg igen.

Pris:

Ämnesområde: 

Elboxar

Hej, vi vill påminna om att bytet av elboxar påbörjas imorgon och att det kommer pågå dagtid 8-16. Eftersom det är oklart hur fastigheter som är sammankopplade har vi flaggat för att hela längan eventuellt kommer vara strömlös under denna tid. Det kan också förekomma elavbrott för övriga under denna arbetets gång då märkningen av säkringar inte alltid stämmer överens med underlagen. Det kommer finnas skarvsladdar till utlåning i nödfall. Dessa får dras på egen hand mellan ert garageuttag och fastigheten. Tidplanen och vilka längor och fastigheter som blir berörda finns i bifogad pdf.
Ämnesområde: 

Elboxar kommande åtgärder

Hej, vi har under hösten 2020 haft en entreprenör på plats som inventerat elboxar som förbinder samfällighetens distribution av el till era respektive fastigheter. Inventeringen visade på att det fanns ett antal elboxar som hade behov av att bytas ut och detta arbete kommer påbörjas 2021 v17 med start måndagen den 26:e april och pågå i två veckor.

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to RSS - Övrigt