Tak

Takbesiktning inför kommande takomläggningar

Hej!

Takbesiktning inför kommande takomläggningar påbörjas den 13/9 och en tid framåt.
Det kommer röra sig lite folk vid stegarna och på taken i samband med detta.

M.v.h.
/Styrelsen

Ämnesområde: 

Byte av fasadstegar

I samband med att styrelsen fick in en felanmälan att en av fasadstegarna hade släppt i ena fästet (som blev åtgärdat i samband med felanmälan) bestämdes att vi skulle kontrollera samtliga fasadstegar.
En upphandling påbörjades och 4 entreprenörer fick genomföra en besiktning och ge sitt utlåtande enligt de lagkrav som står skrivna gällande fallskydd. Våra fasadstegar uppfyller idag inte kraven då det krävs 3 infästningar i vägg samt ett godkänt fallskydd. De nya fasadstegarna kommer därför att installeras med en ryggkorg, ståplatta och handledare.

Ämnesområde: 

Brittiska hantverkare i området

Styrelsen har fått kännedom om att det springer omkring personer i området som säger att de ska fixa till vindskivorna på taket för att de är ruttna och behöver målas. Troligen är det brittiska ”hantverkare” det handlar om och rent generellt bör ingen anta deras deras erbjudanden eftersom de ofta utför ett undermåligt jobb men framförallt i detta fall då det är föreningen som beställer takarbeten på fastigheterna. Annars kan det bli väldigt tokigt. Hör efter med någon i styrelsen om du är osäker.

Ämnesområde: 

Tak

Ur stämmokallelsen 2005:

Takomläggning har skett på 74 fastigheter. I samband med omläggningen har ränndalarna byggts om, så att vattnet ej kan ligga kvar i svackor eller fickor.

Följande längor är omlagda: Ängsullsvägen 3-15, 17-29, 49-61, 63-77.

Kärrgränd: 66-76, 82-98, 100-114, 116-126, 132-148, 150-162.

Ämnesområde: 
Subscribe to RSS - Tak