Garage/Parkering

Info efter garagebrand 180608

Efter att vi träffat försäkringsbolaget har vi fått klartecken om att Simtuna som utför renoveringar av våra garage kan ta på sig att återställa garaget efter branden. Detta tror vi kommer vara en bra lösning.

Det första som kommer göras är en sanering och genomgång av vad som är skadat. Vi tror inte att stommen tagit skada men en konstruktör kommer anlitas för att se över status på betongen och om ev tätskikt på parkeringsdäcket har tagit skada av branden.

Ämnesområde: 

Info efter garagebrand 180606

Insatsen efter dagens brand i garaget på mellersta Ängsullsvägen är nu avslutad för kvällen. Under kvällen har besiktning av samtliga bilar på nedre plan i garaget gjorts. Samtliga påverkade bilägare ska ha fått information om vad som gäller för deras fordon.

Vi har även haft en jourelektriker på plats som har säkrat elen och kollat att ingen fara föreligger där. Oljetanken finns i detta garage men den är inte påverkad.

Ämnesområde: 

Brand i garage P3 (mellan Ä)

Det har under eftermiddagen på nationaldagen brunnit i garaget P3 på mellan Ä och räddningspersonal har varit på plats och situationen är under kontroll. Garaget kommer saneras av räddningspersonal innan avspärrningarna på platsen hävs.

Styrelsen kommer rapportera löpande när vi vet mer vad som hänt.

Ämnesområde: 

Garagesopning

Nu på Tisdag den 17:e är det dags för vårens garagesopning. Tingvalla kommer och sopar våra garage vid kl 8 och beräknar bli klara runt 16.
Under denna tid var snälla och parkera helst ute på gatan eller på de övre parkeringsplatserna. Tingvalla kommer även att sopa inne i garagelängorna längst upp på Ängsullsvägen och Kärrgränd.

/Haralambos
Ä-25

Ämnesområde: 

Parkeringsplatser under garagerenoveringen

Renoveringen av det övre garaget på Ängsullsvägen pågår nu för fullt. Renovering av garaget på övre Kärrgränd påbörjas den 9 april. För att de som är utan parkeringsplats under renoveringstiden ska kunna ställa sin bil på en garageplats har styrelsen informerat vid flera tillfällen vad övriga i område behöver göra för att underlätta parkeringen.

Så här skrev vi förra året inför renoveringen av mellersta och nedre garagen på Ängsullsvägen:

Ämnesområde: 

Utbyte av elmätare i garagen

Som tidigare meddelats har vi haft problem med tillförlitligheten på elmätarna som installerades på varje plats i garagen och har därför inte fakturerat elförbrukning sedan 2015.

Efter ett år av tester, möten och diskussioner har nu tillverkaren accepterat att byta alla mätare till en nyare version, utan kostnad för samfälligheten.

Ämnesområde: 

Garageportarna och inbrott

Vi har tidigare varit i kontakt med KONE på grund av krånglande portar. Idag ska garageportarna vid övre- och mellanKärrgränd vara åtgärdade.
Det var samma fel som behövde åtgärdas på båda portarna. Anledningen till detta är att man har manuellt lyft upp dörren från stängt läge. Då hoppar vajern av. Detta är tydligen ett väldigt vanligt sätt att komma in i garage om man vill göra inbrott. Jag vet att däck har försvunnit från våra garage tidigare under de närmaste månaderna.

Ämnesområde: 

Garageportar som inte stängs

Det stundar nu en årstid med en omväxlande väderlek och temperatur. Ibland påverkar det också den automatiska stängningen av våra garageportar. Om den inte stängs så kan en enkel åtgärd vara att med handen torka av den vita reflektorn som lätt blir fuktig. Därefter stänger ni porten manuellt med hjälp av stängningsknappen. Om det inte fungerar så gör en felanmälan så snart som möjligt till ansvarig i styrelsen.

Ämnesområde: 

Höstens Garagesopning

Nu på Tisdag den 17:e är det dags för höstens garagesopning. Tingvalla kommer och sopar våra garage mellan kl 8 och beräknar bli klara runt 16.
Under denna tid var snälla och parkera helst ute på gatan eller på de övre parkeringsplatserna.

/Haralambos
Ä-25

Ämnesområde: 

Garageportar som trasslar

Vi har just nu problem med ett par garageportar, service på gång. Om du har t ex däck i garaget, flytta dessa eftersom stöldrisken ökar när porten är olåst. Av brandsäkerhetsskäl får inte saker förvaras i garagen, så se samtidigt till att hitta en bättre plats för dina saker.

För styrelsen

Charlotte Lindblad
Ä-37

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to RSS - Garage/Parkering