Garage/Parkering

Information om laddboxinstallation

Installationen av laddboxar på garageplatserna är nu avslutad och laddboxarna är i drift. Alla medlemmar bör ha fått information om hur ni använder och kopplar upp er till laddboxen, antingen för elbilsladdning eller för motorvärmaruttaget. Om ni inte har fått det så hör av er.

Ämnesområde: 

Debitering av elförbrukning i garagen

Nu har alla gamla eluttag och elmätare i garagen monterats ner och vi har gjort en slutavläsning av förbrukningen.
Berörda fastighetsägare kommer att få kostnaden debiterad på juli-fakturan.
Genomsnittliga kostnaden under perioden var 1,87 kr/kWh.

Vi får återkomma om hur vi ska debitera förbrukningen från laddboxarna.

Mvh / Gösta

Ämnesområde: 

Ny uppdatering laddboxinstallationen

De två radgaragen på Kärrgränd respektive Ängsullsvägen är nu klara och driftsatta. Installationsarbeten inleddes i det övre garaget på Ängsullsvägen i måndags 1 mars och beräknas vara klart i slutet av veckan eller möjligen i inledningen av nästa vecka.

Ämnesområde: 

Avläsning av elmätare i garagen

Avläsningen av individuella elmätarna i garagen som normalt görs i Februari kommer nu att göras i samband med installationen av laddboxar och mätarna plockas bort.
Sammanställningen kommer då inte att vara klar förrän sista garaget har påbörjats och faktureringen av förbrukningen kommer sannolikt inte komma förrän till kvartal 3.
När det gäller fakturering av elförbrukningen med laddboxar får vi återkomma med ut vi löser detta.
Mvh Gösta (K-18)

Ämnesområde: 

Information om laddboxinstallation

I måndags inledde NewEl installationen av laddboxar i samfälligheten. Först ut bland garagen är det nedre garaget på Kärrgränd. Arbetet har inletts utan störningar trots de lite bistra väderförhållandena och det kommer att vara klart i mitten av nästa vecka. Nästa garage i tur är mellangaraget på Kärrgränd. I god tid innan NewEl påbörjar installationen i ert garage så kommer mer information att delges er fastighetsägare om vad ni behöver göra. I korthet kan ni fortsätta använda garaget som vanligt även under arbetets gång.

Ämnesområde: 

Information om kommande installation av laddboxar

Efter beslutet vid extrastämman om installation av laddboxar i samfälligheten har styrelsen intensifierat kontakten med installatören NewEl.
Installationsarbetet kommer att inledas på måndag 25 januari i garaget nedre Kärrgränd och pågå i ca tre veckor. I samband med att installationsarbetet pågår kan garagen nyttjas som vanligt men dagtid behöver fri yta på ca 1 meter lämnas närmast väggen. NewEl kommer att sätta upp en markering för var den gränsen går. Vi återkommer med vilket garage som kommer att beröras därefter.

Ämnesområde: 

Hjälp till att ta hand om vårt område

Medlem i Traviata,

Styrelsen vill tipsa om Stockholms "Tyck till" app för att felanmäla trafik- och utemiljö i vårt område.
Varje gång du lämnar en synpunkt gör du en viktig insats för vårt område. Tillsammans kan vi hjälpas vi åt för att skapa ett renare, snyggare och tryggare Kälvesta. Använd appen när du ser att något är trasigt eller skräpigt längs med Ängsullsvägen eller Kärrgränd, någon som inte har klippts sin häck ut mot vägen, felparkerade bilar tex framför infarterna till vårt område eller vid sopbehållarna eller när du tycker att något annat behöver åtgärdas.

Ämnesområde: 

Extrastämma 2020 - laddboxar - röstning stänger fredag

Påminnelse: Sista dag att rösta på extrastämman är fredag.
Som tidigare annonserats genomförs extrastämman via hemsidan, på samma sätt som vi gjorde med ordinarie årsstämma i våras. Det innebär att ni under perioden 30 november till och med den 4 december kommer kunna rösta via formuläret som finns här (följ länken) https://traviata.nu/?q=node/802

Som stöd för ert beslut finns nedan information

Vänligen notera att det kommit in en motion från medlemmar i samband med extrastämman vilken man behöver ta ställning till när man röstar.

Om ni har frågor under tiden röstningen pågår (som inte framgår av informationen ovan) skicka gärna ett mail till laddbox@traviata.nu alternativt kontakta vice ordförande Anders Kallin så ska vi försöka svara skyndsamt.

Ämnesområde: 

Extrastämma 2020 - laddboxar - röstning öppnad

Som tidigare annonserats genomförs extrastämman via hemsidan, på samma sätt som vi gjorde med ordinarie årsstämma i våras. Det innebär att ni under perioden 30 november till och med den 4 december kommer kunna rösta via formuläret som finns här https://traviata.nu/?q=node/802

Som stöd för ert beslut finns nedan information

Om ni har frågor under tiden röstningen pågår (som inte framgår av informationen ovan) skicka gärna ett mail till laddbox@traviata.nu alternativt kontakta vide ordförande Anders Kallin så ska vi försöka svara skyndsamt.

Ämnesområde: 

Laddboxar - svar på vanliga frågor

Här nedan följer några vanliga frågor och svar kring den installation av laddboxar som planeras

När sätter arbetet igång?
Planen är att sätta igång i januari.

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to RSS - Garage/Parkering