Garage/Parkering

Garagesopning

UPPDATERING OM GARAGESOPNINGEN!

Garagesopning måndag den 11/5 mellan 08.00-16.00.
Hej, för att Tingvalla ska kunna städa garagen (nedre plan) måste vi tömma dem.
Se till att alla bilar och däck mm är flyttat till måndag den 11:e maj.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Ämnesområde: 

Laddning av elbil i garagen - Infomötet skjuts på framtiden

Det planerade infomötet angående laddboxar i våra garage som vi annonserat skulle hållas nu i slutet i mars skjuts på framtiden. Dels fick vi inte till ett bra datum men framförallt känner vi också att rådande omständigheter med Corona-viruset gör att det blir svårt att samla många människor på en plats. Vi ber att få återkomma med nytt datum längre fram även om det just känns högst osäkert att få till något innan sommaren.

Ämnesområde: 

Laddning av elbil i garagen - Infomöte (skjutet på framtiden)

Hej!

(det inplanerade infomötet har skjutits på framtiden p.g.a. Corona-viruset, https://traviata.nu/?q=node/760)

På årsmötet 2019 bestämdes/föreslogs det att jag, Stefan Fägersten, Ä-63, skulle sammankalla till ett möte för intresserade medlemmar gällande att se över möjligheten till säker laddning av elbil i garagen (med elbil avses här även plugin-hybrider).
Första mötet hölls tyvärr inte förrän i november förra året men därefter har vi i gruppen setts regelbundet varannan vecka med uppehåll för jul- och nyårshelg. Vi har bl.a. varit i kontakt med leverantörer av sådana tjänster, fått information om nuläget i våra anläggningar samt begärt och fått direkta lösningsförslag med offerter. Vi har även pratat med grannsamfälligheter som redan gjort denna resa (bl.a. vår närmaste granne Aida), tittat på installationer, funderat över kostnader och finansieringsalternativ. Vi har såklart hållit styrelsen informerad om vårt arbete men viktigt att poängtera är att dettaarbete inte görs av styrelsen (även om Gösta och jag även är med i styrelsearbetet). Det återstår en del saker för oss att ta reda på men ...

Ämnesområde: 

Motorvärmaruttag

Vi har haft återkommande problem under renoveringen att motorvärmaruttag på övredäck har förväxlats vid återmontage och därmed problem med nycklar som inte passar. Återkom till mig om ni har problem med detta så meddelar jag Simtuna om detta.

Vi har också fått önskemål om nya uttag och Bravida, Simtunas underentreprenör kommer ta fram ett á pris för detta och vi återkommer med information kring kostad för detta.

Garagerenovering P2

Nu är garage P2 på nedre Kärrgränd överlämnat till samfälligheten och kan åter nyttjas för parkering.
Tack för ert visade tålamod!

Det verkar som att många har problem att komma in garaget och vi arbetar med att lösa detta. Sensorn till porten skall bytas och detta arbete skall göras under kommande vecka och gör att porten inte funkar med automatik.

Garagesopning

Garagesopning tisdagen den 22/10 mellan 08.00-16.00.
Hej, för att Tingvalla ska kunna städa garagen (nedre botten) måste vi tömma dem.
Se till att alla bilar och däck mm är flyttat till tisdagen den 22 oktober.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Ämnesområde: 

Start av garagerenovering

Vi i styrelsen vill påminna om att det sista garaget kommer renoveras på undre Kärrgränd (P2) med start måndag den 12:e augusti. Det kommer ej vara möjligt att parkera varken i garaget eller på övredäck under denna tid. Det är också viktigt att alla tar hand om eventuella däck eller andra ägodelar ifrån garaget då dessa annars kommer slängas.

Garagerenovering klar!

Idag är det möjligt att börja nyttja parkering i garaget och på övre däck igen på mellan Kärrgränd! Glad midsommar!

Garagerenovering Etapp 3 - nedre Kärrgränd

Hej, enligt tidsplan har vi nu kommit till vårt sista garage P2 som snart skall renoveras. 


Dessa tider gäller Etapp 3 - garage P2

  • Entreprenadstart 12 augusti 2019
  • Garage P2 måste vara utrymt och tömt senast 12 augusti 2019 för överlämning till Simtuna.
  • Röjning av buskar och träd och demontering av ev. staket mot garage på fastighet K4-14 skall vara klart senast 11 augusti 2019. 

Detta behöver göras: 

Grussopning i området och Garagesopning

Nu på måndag (15/4) kommer Tingvalla och påbörjar sopningen av all vintergrus i området. De ska börja med att sopa undan all grus på garagens övre plan. För att underlätta arbetet skulle vi uppskatta ifall ni kunde undvika att ha bilarna parkerade där under dagen.

Det är även dags att sopa inne i garagen. Nu på Tisdag den 16:e kommer Tingvalla att sopa våra garage mellan kl 8 och beräknar bli klara runt 16.
Under denna tid var snälla och parkera helst ute på gatan eller på de övre parkeringsplatserna.

/Haralambos
Ä-25

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to RSS - Garage/Parkering