Årsstämma - protokoll

Protokoll efter årsstämman 2021

Medlemmar,

Bifogat finns protokoll och bilagor från årsstämman.

Hälsningar Styrelsen

Ämnesområde: 

Länk till informationsmötet på tisdag 20 april klockan 18.30

Medlemmar i Traviata,
Nedan finns länk till informationsmötet på tisdag klockan 18.30 som är aviserat sedan tidigare. För att ansluta till mötet så klicka på länken och skriv in "password". Därefter kommer ni att bli insläppta till mötet. Om ni får problem vid inloggningen så kontakta Anna Carlander telefon 076-7244627.

Ämnesområde: 

Årsstämma Traviata Samfällighetsförening 20 april

Medlemmar i Traviata Samfällighetsförening,
Nu är det dags för årsstämma. Var vänliga att ta del av nedanstående information samt de bifogade dokumenten.

Ämnesområde: 

Protokoll från Traviata extrastämma 2020

Medlemmar i Traviata samfällighetsförening

Extrastämman är nu genomförd och protokollet bifogas. 62 röstberättigade fastigheter deltog. Stämman röstade ja till att vi i samfälligheten ska installera laddboxar. Styrelsen kommer att återkomma med mer information så snart som möjligt och med ett besked när installationsarbetet kommer att påbörjas. Installationen beräknas att vara klart senast i juli 2021.
Stämman röstade vidare nej till den motion som lämnades in av två medlemmar.

Hälsningar
Styrelsen

Ämnesområde: 

Kallelse till extrastämma 30 november

Medlemmar i Traviata samfällighetsförening,

På grund av rådande förhållanden med Corona-pandemin och restriktioner från Folkhälsomyndigheten och region Stockholm kan vi inte genomföra en fysisk extrastämma.

Styrelsen har därför beslutat att extrastämman kommer att genomföras på ett alternativt sätt likt ordinarie stämma gjordes. Det innebär att ni kommer att kunna rösta under perioden 30 november till och med den 4 december. Kallelse och mer information finner ni i bifogat dokument. Kallelsen finns också utdelat i era brevlådor.

Ämnesområde: 

Extrastämman flyttad till 30 november

Medlem i Traviata,

På grund av rådande restriktioner från Folkhälsomyndigheten så flyttas extrastämman fram till den 30 november klockan 18.30. Förhoppningen är att restriktionerna då har lättat något. Om nuvarande restriktioner kvarstår undersöker styrelsen olika alternativ för att genomföra extrastämman på liknande sätt som den ordinarie stämman.

Ni som inte kunde närvara vid informationsmötet den 2 november har möjlighet att ta del av informationen som gavs via följande länk: https://www.dropbox.com/s/zgspqdbd5fjsm9n/Traviata%20extram%C3%B6te_ladd...

Ny kallelse kommer att distribueras till er och även publiceras på hemsidan i slutet på nästa vecka.

Hälsningar
Styrelsen

Ämnesområde: 

Kallelse till extrastämma 12 november

Medlem i Traviata samfällighetsförening,

Se bifogad kallelse till extrastämma med anledning av styrelsens förslag att installera laddboxar i garagen. Extrastämman genomförs i Vinsta grundskolas matsal, Vinsta skolgränd 3, den 12 november kl 18.30-20.00.

Välkomna
Styrelsen

Ämnesområde: 

Protokoll från Traviata digitala årsstämma 2020

Medlemmar,

Bifogar protokoll från årets stämma som genomfördes digitalt som ni vet. Totalt deltog 46 fastighetsägare vilket är några fler än vid en "normal" årsstämma.

Ämnesområde: 

Protokoll från Traviata årsstämma 2019

Medlemmar i Traviata

Nu är protokollet från årets stämma klart och finns bifogat att läsa.

Hälsningar
Anders Kallin
Sekreterare

Ämnesområde: 

Protokoll från årsstämman 25 april

Medlemmar

Nu är protokollet från årsstämman som genomfördes den 25 april klart och ni kan ta del av innehållet här.

Hälsningar

Anders Kallin
Sekreterare

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to RSS - Årsstämma - protokoll