Styrelsen

Styrelsen och dess verksamhetsområden, 2019/2020

För att komma i kontakt med styrelsen, vänligen använd i första hand vårt kontaktformulär: kontakt

Namn Fastighet Telefon Funktion, återstående tid Verksamhetsinfo
Helené Jonasson Ä-17 0706-600440 Ordförande, 1 år, Styr.ledamot, 1 år Ordförande, Lekplatser, Vita villor inklusive redskap, Traviatadag
Raimo Joss Ä-149 076-6394659 Styr.ledamot, 1 år Vice ordförande, upphandlingsfrågor, elboxar
Haralambos Amanatiadis Ä-25 0704-937653 Styr.ledamot, 2 år Ansvarig för områdets skötsel, garage, sophantering
Anna Carlander K-40 076-7244627 Styr.ledamot, 2 år Medhjälpare upphandling, underhålls och förnyelseplan, mat traviatadag, avräkningsunderlag (vatten- och oljedebitering), facebook
Basu Alam K-46 0727340767 Styr.ledamot, 1 år Upphandlingsfrågor
Johannes Medlock Ä-39 070-9610473 Suppleant, 2 år ComHem, grannsamverkan, medhjälpare områdets skötsel, tak och el
Ted Herngren K-138 0730261945 Styr.ledamot, 2 år Krav, elförbrukning, fakturering, deb.längden, vatten-oljedeb, olja, vatten
Stefan Fägersten Ä-63 0707-391818 Suppleant, 1 år Matrikel, kontaktpersoner, hemsidan och IT-drift
Erik Enfors Ä-15 0730404033 Suppleant, 2 år Praktisk el och löpande underhåll garage
Michael Jansson Ä-163 070-3116491 Suppleant, 2 år Traviatadagen inkl materielinköp och best av containrar, tak