Kallelse årsstämma 2022 (rättelse, tisdag den 26 april)

Kallelse till ordinarie årsstämma 2022
**********************************************************
Härmed kallas medlemmarna i TRAVIATA Samfällighetsförening, ägarna till fastigheterna inom kvarteret TRAVIATA, till ordinarie årsstämma

Tisdagen den 26 april klockan 18.30 i Sörgårdsskolans matsal

Bilagor, verksamhetsberättelse och övrig information finns tillgängligt på hemsidan.
För er som önskar en utskriven fullmaktsblankett, vänligen hör av er till styrelsen så ordnar vi så ni får en i er brevlåda.

Ämnesområde: