Fakturering av laddboxarnas elförbrukning

Styrelsen har föreslagit att vi fakturerar förbrukningen kvartalsvis men bara om kostnaden överskrider 500 kr. Om kostnaden är lägre flyttas den fram till nästa kvartal eller tills kostnaden överskrider 500 kr. Detta för att minska administrationen och kostnaderna för samfälligheten. Vid årsskiften kan gränsen sättas lägre så att användare av t.ex. motorvärmare även omfattas.

Under kvartal 1 var användning låg så nu första gången slår vi ihop kvartal 1 och 2 och resultatet kommer på första fakturan för kvartal 4. Det kommer att bli ett kvartals förskjutning eftersom vi måste invänta kvartalets elräkningar för att sätta ett korrekt pris per kWh.

För kvartal 1/2021 var kostnaden 1,84 kr/kWh och för kvartal 2/2021 var kostnaden 1.99 kr/kWh

Eftersom vi nu har ett el-abonnemang per garage medför detta en högre fast kostnad och kommer att påverka priset i framtiden.

/ Styrelsen

Ämnesområde: