Återställning av grönytor

På torsdag den 22 april så kommer Bright Networks att börja återställa grönytorna efter fiberinstallationen.
Då ska dom städa undan alla högar och återställa alla grönytor, det kommer även att utföras en asfaltering.

Ämnesområde: