Information om laddboxinstallation

Installationen av laddboxar på garageplatserna är nu avslutad och laddboxarna är i drift. Alla medlemmar bör ha fått information om hur ni använder och kopplar upp er till laddboxen, antingen för elbilsladdning eller för motorvärmaruttaget. Om ni inte har fått det så hör av er.

Det som återstår är en åtgärd där vi kommer att se till att samtliga garage har "egna" säkringar som klarar av att förse laddboxarna med tillräckligt mycket el. Här är vi beroende av att Ellevio genomför lite grävning för att ansluta "ny" el till tre av garagen. Det kommer att ske så snart som möjligt men påverkar inte användandet just nu.

Det andra som återstår är att en besiktning av installationen som NewEl har gjort genomförs den 28 april. Om den är utan anmärkning så kommer driften för anläggningen att lämnas över till samfälligheten.

Hälsningar
Styrelsen

Ämnesområde: