Årsstämma Traviata Samfällighetsförening 20 april

Medlemmar i Traviata Samfällighetsförening,
Nu är det dags för årsstämma. Var vänliga att ta del av nedanstående information samt de bifogade dokumenten.

Eftersom pandemin fortsätter kommer vi även denna gång att genomföra stämman på ett alternativt sätt då vi inte kan ses fysiskt. Stämman inleds därför med ett digitalt informationsmöte den 20 april klockan 18.30. Därefter och fram till och med den 25 april klockan 23.59 kommer det att finnas möjlighet att poströsta via hemsidan (se länk nedan). Länk till informationsmöte kommer att skickas ut separat. De medlemmar som inte har möjlighet att poströsta digitalt kontaktar Anders Kallin för att få en blankett att fylla i för att rösta.

Länk till röstningsformulär: https://traviata.nu/?q=node/831

Vid informationsmötet kommer styrelsen att presentera verksamhetsberättelsen, ge information om ekonomin och fondering av medel samt svara på frågor, precis som vi gör vid en ordinarie stämma. Vi kommer att spela in informationsmötet så att ni som inte kan delta kan ta del av informationen i efterhand.

Länk till det inspelade informationsmötet: https://www.dropbox.com/s/cqt3m7ie6aetz1a/zoom_0.mp4?dl=0

Det kommer en del frågor om fullmakt. Vid delat ägande, och då endast den ena ägaren närvarar vid stämman, ska en ifylld fullmakt lämnas in. Så har skett när vi genomför stämmorna fysiskt. När stämman genomförs digitalt så förutsätter styrelsen att båda ägarna (vid delat ägande) närvarar vid poströstningen. Om inte, ska en fullmakt skickas via mejl till ordforande@traviata.nu eller lämnas till Anders Kallin, Ä-133.
Hör gärna av er via ordforande@traviata.nu om ni har frågor.

Välkomna
Styrelsen

Ämnesområde: