Råttor i området

Det finns som ni säkert vet eller har sett råttor i vårt område. I dag på förmiddagen såg jag en springa på min baksida och försvinna ner under grannens förråd. När det nu blir kallare ute så är vi ibland välvilliga till att ge mat åt fåglar vilket medför att det kommer att finnas lite extra mat till råttorna på marken. Försök i det längsta att undvika att ge fåglarna mat. Se även över det som ni har i era förråd ex gräsfrön eller annat som en råtta kan tycka om.
Ser ni råttor så ta kontakt med Anticimex eller annat saneringsföretag som ni via ert försäkringsbolag kan anlita.

Anders Kallin
Ängsullsvägen 133

Ämnesområde: