Fiberinstallation

Hej Medlemmar.
Arbetet med att installera fiber i vårat område är på väg att starta och tidsplanen ser ut som följande. Start den 11 januari och det ska vara driftsatt tills den 15 februari med besiktning den 15 mars.

Bright Networks kommer att leda projektet på plats under OpenInfra. Vår kontaktperson som kommer att vara på plats heter Per Forsberg och hans kontaktuppgifter hittar ni längre ner. Per är operativ arbetsledare över projektet.

Det kommer att innebära att det är mycket folk som rör sig i området, det kommer att låta och i bland vara lite svårt att ta sig fram.
Vi har Comhem kablar dragna i området som inte är dokumenterade var de går vilket är ett problem. Vid kabelskador eller andra problem ska vi boende höra av oss till Per så fort som möjligt.

Ni som har stenplattor eller trätrappor på föreningens mark måste flytta på det. Jordning och asfaltering kommer att ske när vädret tillåter. Bright Networks kommer att grusa vid hålen så att vi kan köra bilarna på vägarna tills asfalten är på plats.

Privat mark grov återställes, dvs kunderna lägger tillbaka plattor själv. Det framgår i avtalet som är skrivet mellan ledningsägare och fastighetsägare. Bright Networks tar kontakt med varje fastighetsägare och gör en projektering tillsammans med er. Föreningen upplåter mark för ledningsdragning och sen respektive fastighetsägare som ansvarar för kontakterna med OpenInfra/Bright Networks.

Pers kontaktuppgifter är Per Forsberg 076 002 98 17 och mail är per.forsberg@brightnetworks.se.

Ämnesområde: