Protokoll från Traviata extrastämma 2020

BilagaStorlek
PDF icon Protokoll från extrastämma 20201.51 MB

Medlemmar i Traviata samfällighetsförening

Extrastämman är nu genomförd och protokollet bifogas. 62 röstberättigade fastigheter deltog. Stämman röstade ja till att vi i samfälligheten ska installera laddboxar. Styrelsen kommer att återkomma med mer information så snart som möjligt och med ett besked när installationsarbetet kommer att påbörjas. Installationen beräknas att vara klart senast i juli 2021.
Stämman röstade vidare nej till den motion som lämnades in av två medlemmar.

Hälsningar
Styrelsen

Ämnesområde: