Extrastämman flyttad till 30 november

Medlem i Traviata,

På grund av rådande restriktioner från Folkhälsomyndigheten så flyttas extrastämman fram till den 30 november klockan 18.30. Förhoppningen är att restriktionerna då har lättat något. Om nuvarande restriktioner kvarstår undersöker styrelsen olika alternativ för att genomföra extrastämman på liknande sätt som den ordinarie stämman.

Ni som inte kunde närvara vid informationsmötet den 2 november har möjlighet att ta del av informationen som gavs via följande länk: https://www.dropbox.com/s/zgspqdbd5fjsm9n/Traviata%20extram%C3%B6te_ladd...

Ny kallelse kommer att distribueras till er och även publiceras på hemsidan i slutet på nästa vecka.

Hälsningar
Styrelsen

Ämnesområde: