Information om laddboxar i samband med Traviatadagen 3 oktober

BilagaStorlek
PDF icon Information laddboxinstallation117.14 KB

I samband med Traviatadagen den 3 oktober kommer ansvariga från styrelsen tillsammans med laddboxgruppen att finnas vid Vita villorna för att ge mer information angående planerad installation av laddboxar i garagen. Bifogat finns en presentation som ni kan läsa igenom för att få en övergripande uppfattning om vad det kommer att innebära att installera laddboxar. I slutet av oktober planerar vi att genomföra ett informationsmöte där representant från installationsföretaget också kommer att delta för att svara på frågor.

Vid stämman 2019 tillsattes en arbetsgrupp som skulle undersöka vilka möjligheter som fanns för att kunna ladda bilar i våra gemensamma garage. Gruppen skulle återkomma med mer information i samband med stämman 2020. Den blev nu inte genomförd så som den brukar på grund av rådande omständigheter så därför kommer informationen via hemsidan i stället.

I mitten eller slutet av november kommer styrelsen att kalla till en extrastämma där beslut om installationen slutligen tas. Enligt stadgarna ska kallelse till extrastämma skickas ut minst två veckor i förväg.

Hälsningar
Styrelsen

Ämnesområde: