Byte av fasadstegar

I samband med att styrelsen fick in en felanmälan att en av fasadstegarna hade släppt i ena fästet (som blev åtgärdat i samband med felanmälan) bestämdes att vi skulle kontrollera samtliga fasadstegar.
En upphandling påbörjades och 4 entreprenörer fick genomföra en besiktning och ge sitt utlåtande enligt de lagkrav som står skrivna gällande fallskydd. Våra fasadstegar uppfyller idag inte kraven då det krävs 3 infästningar i vägg samt ett godkänt fallskydd. De nya fasadstegarna kommer därför att installeras med en ryggkorg, ståplatta och handledare.
Efter en utvärdering har styrelsen valt att gå vidare med JFtakläggning. Under september gick vi igenom samtliga fasadstegar på nytt för att göra en prioriteringslista för vilka som var mer akuta och vilka som kan utföras nästa år. Vi kommer och byta 7 fasadstegar under oktober 2020 därefter 7 fasadstegar under 2021 och resterande under 2022.

Arbetet påbörjas 5 oktober och beräknas ta 3 veckor att genomföra.
Fasader genomförs i denna ordning.
K-30
K-36
Ä-35
Ä-29
Ä-15
K-126
Ä-149

Mvh
Styrelsen genom Anna Carlander

Ämnesområde: