Årsmöte via poströstning

Styrelsen har beslutat att genomföra årets årsstämma digitalt utan att samla medlemmar till varken ett fysiskt eller digitalt möte. All information finns tillgänglig på vår hemsida https://traviata.nu och röstning görs under en period av 2 veckor via ett digitalt formulär (se länk nedan).
Styrelsen är medveten om att denna mötesform avviker från samfällighetens stadgar gällande stämmor men hänvisar till den tillfälliga lagen som riksdagen nyligen beslutade om vilken innebär generösare regler för att underlätta genomförandet av föreningsstämmor under pågående pandemi.

Läs mer om lagändringen som möjliggör helt digitala stämmor.

Vänligen läs igenom allt bifogat underlag och klicka sedan på länken nedan för att rösta på stämman.
Datum för senast inlämning av din röst är 16 juni 2020
Länk till röstningsformulär

Ämnesområde: