Sammanfattande information om samfälligheten Traviata

Styrelsen har tagit fram nedan sammanfattande text som beskriver samfälligheten Traviata, t.ex. som information till mäklare, fastighetsspekulanter och nyinflyttade medlemmar.

Välkommen till Traviata!
Traviata är en samfällighet som ligger i området Kälvesta i Vällingby. Här har man nära till naturen, förskolor och skolor, mataffär samt bra kommunikation med buss. Området är attraktivt och trevligt för både barn, ungdomar, vuxna, pensionärer och husdjur.
Namnet Traviata betyder den vilseförda och La Traviata är en italiensk opera i tre akter. Det är flera områden här i Kälvesta som har sina namn efter operor.
Traviata är en samfällighet, vilket innebär att man som fastighetsägare även är delägare av gemensamma anläggningar som t.ex. lekplatser, garage, vägar inom området, sopstationer, kabel-tv med mera. Samfälligheten ansvarar dessutom för vissa gemensamma installationer för distribution och inkoppling av vatten och avlopp mellan kommun och enskild fastighetsägare och inom samfälligheten finns också en gemensam oljetank som fortfarande nyttjas av vissa medlemmar.  Samfälligheten ansvarar för att takpappen på våra hus byts med jämna intervaller. För underhåll av dessa gemensamma anläggningar betalar man som medlem en samfällighetsavgift som täcker kostnaderna.
Samfälligheten har en försäkring som omfattar brand-, inbrotts-, maskin- och ansvarighetsförsäkring till betryggande belopp för samfällighetens egendom. Din egen fasta och lösa egendom både i bostaden och i garaget måste du själv hålla försäkrad via en hemförsäkring.
Genom föreningsavgifterna finansierar medlemmarna de åtgärder som behövs för att förvalta och underhålla de gemensamma tillgångarna. Det ligger också i medlemmarnas gemensamma intresse, att efter förmåga, bidra till att vårda vår gemensamma utemiljö med planteringar, träd och lekplats med mera. Detta sker bland annat genom att delta vid de gemensamma underhålls- och städdagarna vår och höst.
Första radhuslängan som byggdes ligger på Ängsullsvägen och var klara för inflytt 1967 och därefter fylldes radhusen på fram till 1972. Idag är det 149 stycken fastigheter, som ligger på Kärrgränd med jämna nr 4-162 och ojämna nr 3-163 på Ängsullsvägen. Arkitekt var Bertil Karlén. Radhusen består i grundutförandet av 4 sovrum på övervåningen, varav ett av dem har balkong.
Entréplanet har kök och vardagsrum med öppen spis. Här finns även utgång till uteplats. I källarplanet finns tvättstuga, bastu samt gillestuga med öppen spis. Fastigheten har totalt ca168 kvm, varav biarean är på 54 kvm.
Husen är kulturmärkta (K-märkta) vilket innebär att husen omfattas av olika typer av skyddslagstiftningar. Dessa syftar till att skydda bebyggelse och miljöer av kulturhistoriskt intresse, vilket innebär att man inte får riva eller förändra på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet minskar. Traviata har klassificering grön vilket innebär: fastighet med bebyggelse, som är av särskild värdefull från historiskt, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Undantaget inom Traviata är Kärrgränd 52-64 som har gul klassificering vilket innebär: fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsdelen och/eller av visst kulturhistoriskt värde.
Traviata har en styrelse som hanterar bland annat budget, kontakter med uppdragsgivare och enklare reparationer av samfällighetens anläggningar. Utöver detta finns revisorer och valberedning.
Från den 1 januari 2013 sköter Nytorget fastigheter AB den ekonomiska förvaltningen åt Traviata.

Ämnesområde: