Klippning av buskar

Det är varje fastighetsägares ansvar att beskära sina buskar och träd som når utanför den egna tomten. Alla buskar och träd ska hållas inom den egna tomten och inte sticka ut över parkeringar, gångvägar eller allmänningar! Tänk på att detta gäller minst 4,5 meter upp i luften! Ni som har gatubelysning i anslutning till er tomt måste klippa buskar och träd så att belysningen inte är skymd.