Övergripande framtidsplaner för våra grönområden

Eftersom vårt område efter 40 år blivit ett ”väl uppvuxet” område börjar det i vissa fall bli dags att föryngra de träd och buskar som blivit för stora för den plats de växer på. Styrelsen kommer att successivt föryngra eller byta de träd och buskar som p.g.a. storlek, skador och sjukdomar inte längre bör vara kvar där de står. I de flesta fall kommer vi att ersätta dessa med något annat träd eller buskage för att behålla den trivsamma miljö som finns idag