Vad ingår i arbetet

Huvudsakliga arbetsmoment som ingår i sommarskötsel:

  Gräsklippning
  Skräpplockning
  Sopning av gångvägar och lekplatser
  Rensning av ogräs
  Uppsamling av löv
  Häckklippning (normalt 2 ggr/år)

Huvudsakliga arbetsmoment som ingår i vinterskötsel:

  Plogning och handskottning:
  Sandning
  Skräpplockning

Övriga arbeten som kan behöva göras för att hålla våra gemensamma ytor snygga och prydliga beställer vi i styrelsen vid behov. Exempelvis:

  Klippning av träd
  Nyanläggning av gräsmattor, buskage, träd och liknande
  Bortforsling av snö från garage
  Slamsugning av brunnar