Vem tar hand om skötseln

Samfällighetens gemensamma gångvägar, parkeringar och vägar underhålls både sommar och vintertid av Tingvalla. Tingvalla har arbetat i många år med vårt område och känner det väl. De huvudsakliga arbetsmomenten sköter Tingvalla om att planera och utföra baserat på aktuellt behov, utom skräpplockning som sker veckovis på sommaren och varannan vecka på vintern.