Vad får kastas

För att anläggningen ska fungera bra är det viktigt att vi alla följer några enkla regler:

Släng bara hushållsavfall.
Allt ska packas i väl förslutna påsar.
Papper, kartonger, glas, metall m.m. lämnas som vanligt vid återvinningscentralerna (t.ex. Konsum Basgränd, Coop forum eller vid Sörgårdsskolan).
Lämna inga soppåsar utan för anläggningen eftersom fåglar och andra djur gärna river upp påsarna. Sita (som tömmer behållarna) tar inte hand om påsar bredvid behållarna.
Parkera inte framför behållarna på veckodagar – kranbilen måste komma nära behållaren