Fördelar med nya anläggningen

En stor skillnad mellan den gemensamma anläggningen och tidigare säcklösningar är att avgiften är viktbaserad – dvs. den beror på hur mycket sopor som slängs. Det gör det ännu mer aktuellt med källsortering – Det är bra för miljön samt att det sparar oss en hel del pengar.

Anläggningen ger medlemmar i samfälligheten en del fördelar:

Lägre avgift för sophantering (jämfört med säckar och plastkärl).
Inga sopbilar behöver köra i området.
Inget behov av soptunna på den egna tomten.