Hur fungerar det

Vår anläggning för hushållssopor togs i drift i augusti 2008. Anläggningen består av sex markbehållare som vardera rymmer 5 m3. Hela behållaren för soporna ligger nersänkt i marken, endast inkasthuset sticker upp. Behållarna töms en gång per vecka och det sker med en ”krantömmande sopbil” som lyfter upp hela behållaren innan den tömmer innehållet genom en lucka i botten.