Samfällighetens ansvar

Vad är samfällighetens ansvar avseende tak? Jo, samfälligheten ansvarar för drift och underhåll av tak, takstegar och stege upp till taket. Det innebär i grunden alltid att fastighetsägaren är ansvarig för sitt tak. Det är tyvärr ganska vanligt att nya fastighetsägare tror att samfälligheten ansvarar för taken som helhet vilket inte stöds i stadgar eller anläggningsbeslut. Det bör påpekas att stuprör och eventuella hängrännor är den enskilde fastighetsägarens ansvar. Ska man vara strikt så är stuprören dessutom delat ansvar mellan berörda fastighetsägare.

Det är svårt att rekommendera vad den enskilda fastighetsägaren skall göra vid problem. Är ni osäkra eller får problem så är förmodligen professionell hjälp att föredra. Tror ni att takpappen är problemet så måste styrelsens takpappansvarige kopplas in.