Ha koll på taket under vintern

Det tycks vara så att det lätt bildas en ispropp i stupröret vilket resulterar i att smältvattnet blir kvar på taket och i värsta fall hittar nya vägar ner från taket. Även om takpappen är tät så kan det finnas andra vägar in i fastigheten. Kolla gärna upp vad som händer på vinden innan eventuella läckage blir ett större problem. Bli inte förvånad om det finns kondens och/eller istappar på insidan av taket framförallt i närheten av badrummet. Det är inte läckage utan orsakat av hög luftfuktighet från badrummet. Enligt Takpalatset som samfälligheten använder vid problem med takpappen är det fortfarande så, att takpappen normalt är tät, men kondensen på vinden en väldigt kall vinter gör att vatten rinner ned och in från insidan av vinden och orsakar vattenskador på övervåningen. Detta fenomen åtgärdas bäst genom tilläggsisolering av vinden, bättre avluftning och isolering av/från våtutrymmena och bättre ventilation av kallvinden. Takpalatset har inte rekommenderat någon metod för att ta bort isen i stupröret. Skadas takpappen när man tar bort isen så får fastighetsägaren själv ta kostnaden för reparation.

Ni som inte bytt plastkupol på taket över badrummet bör kolla det lite extra då den är väldigt spröd ,det finns en stor risk att den spricker när den ligger under snön. Om den spricker så blir det troligen läckage, kupolen är fastighetsägarens eget ansvar.