Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Information om radon

Vid årsmötet som genomfördes i går kom frågan upp om förekomst av radon i våra fastigheter. Det är varje fastighetsägare som avgör om en radonmätning ska göras. En fastighetsägare i föreningen har gjort en snabbkontroll om förekomsten av radon och det gav utslag och det visar sig att vissa partier i huset har s.k blåbetong.

Ämnesområde: 

Traviatadagen 5 maj

Hej alla medlemmar i Traviata! Lördagen den 5 Maj kl 10:00 är det dags för vårens traviatadag (samling vid vita villorna). Som vanligt är ni alla välkomna att skicka förslag på saker vi kan fixa gemensamt i området. OBS! ENDAST RIS/TRÄDGÅRDSAVFALL I CONTAINRARNA PÅ TRAVIATADAGEN! Maila mig eller dyk förbi K116 om ni har förslag/funderingar angående traviatadagen.

Ämnesområde: 

Garagesopning

Nu på Tisdag den 17:e är det dags för vårens garagesopning. Tingvalla kommer och sopar våra garage vid kl 8 och beräknar bli klara runt 16.
Under denna tid var snälla och parkera helst ute på gatan eller på de övre parkeringsplatserna. Tingvalla kommer även att sopa inne i garagelängorna längst upp på Ängsullsvägen och Kärrgränd.

/Haralambos
Ä-25

Ämnesområde: 

Kallelse till årsstämma 25 april

Medlemmar i Traviata,

Bifogat finner ni kallelse inklusive verksamhetsberättelse och övrigt underlag inför årsstämman den 25 april. Stämman genomförs i Sörgårdsskolans matsal och börjar klockan 18.30.

Observera att den bifogade kallelsen uppdaterades 11/4 p.g.a. den tidigare versionen innehöll felaktigheter.

Välkomna
Styrelsen

Ämnesområde: 

Start av garagerenovering P5

Hej,

Från stryrelsens sida vill vi påminna om att renoveringen av garaget på övre Kärrgränd P5 drar igång imorgon den 9 april.

Garage och övredäck P5 skall nu vara utrymt och tömt och röjning av buskar och träd och demontering ev. staket mot garage på fastighet K100-112 skall vara klart.

OBS allt som ev. lämnas kvar kommer slängas.

Vi vill förtydliga att garagerenovering innefattar både övredäck och garaget. 

Ämnesområde: 

Inför deklarationen 2018

Nedan är de belopp som gäller inför deklarationen 2018.


 

  Belopp SEK Per fastighet
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 46 547 312
Traviatas skuld per 2017-12-31 1 783 255 11 968

Notera: Ränteinkomster upp till 600 kr per delägare behöver ej tas upp i deklaration, gäller för delägare i Samfällighetsföreningar.

Ämnesområde: 

Uppdatering angående förekomst av råttor i området

Vi har tidigare nåtts av meddelanden från medlemmar om att det förekommer råttor i området. Orsaken till det kan vara flera. Dock uppmanar Anticimex som är de som tillhandahåller råttfällor oss att tänka på några saker.
Det ena är att helst inte mata fåglar med frön. Fågelmaten innehåller K-vitamin som verkar som ett motgift mot råttgiftet som råttfällorna är preparerade med.
Det andra är att inte förvara grillkol i exempelvis förrådet på baksidan där det kan vara lättillgänglig för råttorna. Enligt Anticimex är även det "populärt" för råttor.

Ämnesområde: 

Parkeringsplatser under garagerenoveringen

Renoveringen av det övre garaget på Ängsullsvägen pågår nu för fullt. Renovering av garaget på övre Kärrgränd påbörjas den 9 april. För att de som är utan parkeringsplats under renoveringstiden ska kunna ställa sin bil på en garageplats har styrelsen informerat vid flera tillfällen vad övriga i område behöver göra för att underlätta parkeringen.

Så här skrev vi förra året inför renoveringen av mellersta och nedre garagen på Ängsullsvägen:

Ämnesområde: 

Lappar för utlån av garageplats under renovering

Nu när nästa etapp av garagerenoveringen är startad påminner vi om att ni ska sätta upp lappar som visar om er plats på det övre garaget är tillgänglig för andra att låna. Om ni behöver en ny plastad L/U-lapp (L=ledig, U= upptagen) går det fint att hämta hos Lindblads, på Ä-37.

Hjälp era grannar och planera er parkering så att vi kan frigöra garageplats till de som behöver låna!

Charlotte Lindblad
Ä-37

Ämnesområde: 

Garagerenovering etapp 2 påbörjad

Hej,

Ni som bor närmast garage P6 har förmodligen sett att renoveringen nu startat. Bodetableringen och staket kommer sättas upp under morgondagen.

För garage P5 på övre Kärrgränd kommer renoveringen snart också påbörjas då vi valt att överlappa dessa garage då de ligger på olika gator och inte påverkar parkeringssituationen lika mycket.

Enligt tidsplan kommer detta ske v15.

Dessa tider gäller Etapp 2 ‐ garage P5

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS