Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Sotning och rengöring av ventilationskanaler

När det gäller rengöring av ventilationskanaler och sotning i våra fastigheter har området tidigare haft besök av mer eller mindre seriösa företag som erbjuder sina tjänster.
Om ni blir kontaktade av ett företag som vill sota är vårt råd att i första hand kontakta Skorstensfejarna och fråga om de kan göra det ni vill ha hjälp med. De har annars koll på sotnings- och andra intervaller och varje fastighetsägare får lapp i brevlådan när det är dags. I Stockholm har Storstockholms Brandförsvar upphandlat den tjänsten och det är Skorstensfejarna som har ansvar för vårt område.

Kontaktuppgifter är:
Skorstensfejarna LJ AB
Tel: 08-410 88 590
E-post: info@skorstensfejarna.se
Se även http://www.storstockholm.brand.se/privat/sotning

Hälsningar Styrelsen

Ämnesområde: 

Grannsamverkansinformation från polisen.

Här kommer grannsamverkansinformation i september
gällande sommaren 2016. Se bifogad fil.

Ämnesområde: 

Inbrott i Vita Villorna

Igår, tisdag, blev det inbrott i båda vita villorna. Någon eller några har brutit upp båda dörrarna.
Detta skedde troligtvis mitt på dagen mellan 10 - 15. Ingenting verkar dock ha blivit stulet.

Om någon har observerat något eller sett några personer vid villorna vid den tiden, kontakta någon i styrelsen.

Inbrottet har polisanmälts.

Ämnesområde: 

Ny information vattenläcka

Arbetet med den vattenläcka som finns i området kunde tyvärr inte påbörjas igår måndag 5/9, ej heller idag tisdag 6/9. Den senaste informationen vi har är att vi kommer att behöver göra en avstängning på måndag den 12/9 samt eventuellt någon ytterligare dag efter det.

Vi beklagar att informationen är sen och svår att planera efter. Vi är beroende av externa utförare i arbetet och informerar så snart vi vet mer.

Styrelsen

Ämnesområde: 

Vattenavstängning igen

Den vattenläcka som hittades i förra veckan kommer att åtgärdas under denna vecka. Ytterligare en vattenavstängning är därför nödvändig. I bästa fall kan den göras lokalt, så att enbart delar av området påverkas, men det är inte säkert.

Ämnesområde: 

Vattenavstängning

Onsdag den 31 augusti kl 12-15 kommer huvudvattenledningen att stängas av då ett mindre läckage i en fastighet ska åtgärdas. Tänk på att inte ha tvättmaskin och diskmaskin igång under dessa timmar.

Styrelsen

Ämnesområde: 

Ny kontaktinformation för problem med oljeanläggningarna

Dom senaste åren har Göran Östlund på Sofia Allvärme servat våra anläggningar. Han har nu slutat på Sofia Allvärme och börjat på STHLM Värmeservice AB (www.sthlmvarme.se).
Eftersom Göran är en av dom få som kan våra anläggningar så flyttar vi över servicen till STHLM Värmeservice.
Göran kan kontaktas direkt på 070-570 3386 eller företagets servicetelefon 08-6444060.

Mera information kommer snart allt finnas på web-sidan

Ämnesområde: 

Traviatabladet Juni 2016

Här kommer ett Traviatablad med lite information inför sommaren. Framöver kommer Traviatabladet att läggas upp på hemsidan (med tillhörande mail om att det lagts upp) och läggas i brevlådan hos de medlemmar som önskat det.

Klippning av häckar och träd på tomterna
Många buskar, häckar och träd på tomter i området är vildvuxna. Tänk på att det är du som fastighetsägare som ansvarar för att klippa ner den växtlighet som hänger ut mot vägar, gångar och parkeringsplatser. Alla buskar och träd ska hållas...

Ämnesområde: 

Polisens grannsamverkansbrev för maj

Här kommer polisens grannsamverkansbrev för maj månad
gällande mars och april.

Ämnesområde: 

Informationsmöte om Förbifart Stockholm i Vinsta

Trafikverket bjuder in till informationsmöte om Förbifart Stockholm i Vinsta

NÄR: Tisdag 31 maj, klockan 18.00–19.30.
VAR: Astrakangatan 19, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Anmälan och mer info:
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/F...

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS