Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Upphittade nycklar

Någon har glömt en nyckelknippa i sopbehållaren på nedre Ä.

Återfås på Ä-37.

/ styrelsen

Ämnesområde: 

Garagerenovering

Det har inkommit synpunkter kring städning och färdigställande av garage P1 och som jag tidigare har skrivit har vi tagit garaget i bruk innan alla synpunkter från besiktningen genomförts.

Styrelse har påtalat följande till Simtuna:

  • Lås till entrédörr 
  • Slutstäd
  • Lock till eldosor och hängande kabel
  • Stängningsknapp garageport

Följande kommer också att åtgärdas under kommande veckor:

  • Nummerskyltar kommer monteras
  • Utvändig belysning på stolpe

Styrelsen kommer också se över:

Ämnesområde: 

Garagerenovering

Nu är garage P1 godkänt och besiktigat.

Detta betyder att vi får ta garaget i bruk igen.

Det finns några kvarvarande punkter som Simtuna kommer beta av parallellt med garage renoveringen av P3 men inget som påverkar garagets funktion eller hållfastighet.

Skyltar och väggreflexer kommer komma upp senare liksom belysning på övre däck.

Dab som lagt asfalten kommer behöva göra kompletteringar pga att det står kvar vatten på garaget. När detta görs kommer vi behöva utrymma övredäck under två dagar och vi informerar i förväg när detta blir aktuellt.

Ämnesområde: 

Flytt av släpvagn på garage P3

Det står en släpvagn med regnr WDM 759 som behöver flyttas pga renovering av garaget.

Ämnesområde: 

Avläsning av vatten och oljemätare

Hej,

Nu är det dags för den årliga avstämningen av vatten och oljeförbrukningen.

I kväll har dom flesta av kontaktpersonerna för respektive länga fått formulären så dom kan gå runt och läsa av dom relevanta mätarna.

Avläsningarna bör vara avslutade 21 Maj 2017.

Med vänlig hälsning / Gösta (K-18)

Ämnesområde: 

Stöld ur garage

Under tiden söndag kväll till onsdag eftermiddag har en stöld av vinterdäck skett ur det övre garaget på Ängsullsvägen. Det är alltid tråkigt när något sådant sker och personer inte kan skilja på mitt och ditt.

Var uppmärksamma på obehöriga som rör sig i området och se framförallt till att dörr och garageport stängs ordentligt när ni kör eller går ut ur garagen.

Anders Kallin
Ä-133

Ämnesområde: 

Garagerenovering

Återinflyttning av garage P1 (nedre Ä) kommer ske den 15 maj under måndag eftermiddag efter genomförd besiktning. 

Målsättning är att allt blir godkänt för att ta garaget i bruk.

Skulle det mot förmodan dyka upp något som gör att inflytten behöver skjutas fram kommer vi informera om detta på hemsidan. 

Garagerenoveringen av P3 (mellan Ä) kommer påbörjas på måndag morgon den 15 maj. 

Ämnesområde: 

Garagerenovering

Enligt bibehållen tidsplan kommer nu garage P3 (mellan Ä) påbörjas. 

Dessa tider gäller Etapp 1 ‐ garage P3

Entreprenadstart 15 maj 2017

  • Garage P3 måste vara utrymt och tömt senast 14 maj 2017 för överlämning till Simtuna.
  • Röjning av buskar och träd och demontering staket mot garage på fastighet Ä 49‐59 skall vara klart senast 14 maj 2017.  

Bullrande arbeten kommer att utföras under perioden maj/juni.  

Enstaka kortvariga bullrande arbeten kan även komma att ske efter denna period.

Ämnesområde: 

Protokoll från årsstämma

Nu kan ni läsa protokollet från årsstämman som genomfördes 26 april.

Hälsningar

Anders Kallin
Sekreterare

Ämnesområde: 

Obehöriga observerade vid övre garaget Ängsullsvägen

I vår ambition att ha en bra grannsamverkan observerade en boende några obehöriga personer som rörde sig på garagedäcket vid det övre garaget på Ängsullsvägen. De parkerade en grå bil på däcket och gick ur bilen och tittade in i bilarna som stod parkerade där. De gick även ner till garageporten. Grannen frågade vad de gjorde där och bad att de skulle åka iväg om de inte hade något ärende här. De lämnade efter det samtalet.

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS