Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Facebookgrupp och kräftskiva

Sedan en tid tillbaka finns det en facebookgrupp skapad för oss boende i Traviata. Gruppen heter Traviata Samfällighet och alla som vill är välkomna att gå med i gruppen (men eftersom man endast vill att gruppen består av boende är gruppen "privat" och det krävs ett enkelt godkännande av gruppens admin). Om man redan använder facebook kan detta vara ett jättebra sätt att komma i kontakt med grannar, t.ex.

Ämnesområde: 

Open Infra bjuder in till ett sista öppet hus om fiber till hushållen.

Onsdagen den 22:a Juli mellan 15.00-19.00 bjuder Open Infra in till ett sista öppet hus vid vita villorna.

Ämnesområde: 

Klippning av häckar mm

Medlemmar,

Nu på sommaren så växer buskar, häckar och träd så det knakar. Det är fint men det innebär också att det ibland blir så att grenar hänger ut över vägarna i området. Här är det respektive fastighetsägares ansvar att klippa häcken så att framkomligheten inte hindras eller att fordon som passerar inte riskerar att få lacken repad. Ni som har en häck som gränsar mot Ängsullsvägen eller Kärrgränd behöver klippa även där så att inte framkomligheten på trottoaren begränsas.

Ämnesområde: 

Utländska försäljare i området

Liten varning. Det ringde nyss på dörren (torsdag 15.00) och en man med skägg och brittiskt tal erbjöd sig att göra om framsidan med marktegel.

Dessa mer eller mindre seriösa "företag" återkommer varje år så se upp. Naturligtvis upp till var och en att nappa på deras erbjudande men jag gjorde det inte.

Anders Kallin, Ä-133

Ämnesområde: 

Protokoll från Traviata digitala årsstämma 2020

Medlemmar,

Bifogar protokoll från årets stämma som genomfördes digitalt som ni vet. Totalt deltog 46 fastighetsägare vilket är några fler än vid en "normal" årsstämma.

Ämnesområde: 

Rabatt på Colorama

Medlemmar i Traviata,

Styrelsen har nu ordnat så att vi i samfälligheten har 15 procent rabatt på måleributiken Colorama vid COOP i Vinsta. Det gäller alla produkter i butiken förutom golv. När ni handlar så säger ni till att ni är medlemmar i Traviata samfällighetsförening så får ni del av rabatten.

Hälsningar
Styrelsen

Ämnesområde: 

Resultatet från avläsningen av vatten och olja

Resultatet från avläsningen av vatten och olja har nu sammanställts och skickats till Nytorget.

Eftersom Nytorget ändrade sina ruiner på grund av Corona pandemin så kommer resultatet först på oktober fakturan.

Med vänlig hälsning / Gösta (K-18)

Ämnesområde: 

Trivselregler i vårt område

Medlemmar,
På vår hemsida finns ett dokument som beskriver de trivselregler som vi önskar ha i vårt område. På förekommen anledning vill styrelsen påminna om vad som gäller angående bilkörning:

Bilkörning inom området
Området är uppbyggt för att vara så bilfritt som möjligt. Biltrafik inom området är dock tillåtet för tillfälliga transporter fram till husen (t.ex. av- och pålastning). Det är gångfart, dvs 1:ans växel, som gäller. Tänk på att det finns mycket barn och djur inom området – de är små, mjuka och tänker sig inte alltid för - kör sakta!

Ämnesområde: 

Årsmöte via poströstning

Styrelsen har beslutat att genomföra årets årsstämma digitalt utan att samla medlemmar till varken ett fysiskt eller digitalt möte. Allt underlag för årsmötet finns tillgängligt på vår hemsida https://traviata.nu och röstning görs under en period av 2 veckor via ett digitalt formulär. Du kommer till mötesunderlaget och omröstningsformuläret genom att klicka på länken "Mer info" alternativt klicka på länken "Read more" nere till höger.
Styrelsen är medveten om att denna mötesform avviker från samfällighetens stadgar gällande stämmor men hänvisar till den tillfälliga lagen som riksdagen nyligen beslutade om vilken innebär generösare regler för att underlätta genomförandet av föreningsstämmor under pågående pandemi.

Ämnesområde: 

Open Infra bjuder in till informationstält.

Hej medlemmar, vi i styrelsen har hittat en samarbetspartner för installation av fiberoptik till våra hushåll. Företaget heter Open Infra och dom kommer att erbjuda alla våra medlemmar installation av fiberoptik till oss. Det är upp till varje hushåll att ta ett beslut om man vill ha det eller inte kostnaden kommer man själv att stå för, det påverkar inte vår avgift till Traviata Samfällighet.

Onsdagen den 27:e Maj så kommer dom att ha ett informationstält uppställt vid vita villorna från kl 14-19 för att svara på frågor.

Lite kort om vad det innebär:

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS