Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Inbrott i området

I tisdags hade en av våra medlemmar inbrott. Osäkert exakt när under dagen/kvällen det skedde men förövarna hade enkelt brutit upp framdörren med en kofot och sedan gått in. Från fastighetsägaren själv:

Ämnesområde: 

Information garagerenoveringen, start 15 mars

Nu har vi haft startmöte med Simtuna och fått mer exakta tidsplaner.

Dessa tider gäller Etapp 1 - garage P1 (nedre Ängsullsvägen)

- Entreprenadstart 15 mars 2017

- Garage P1 måste vara utrymt och tömt senast 14 mars 2017 för överlämning till Simtuna

- Röjning av buskar och träd mot garage på fastighet Ä 3-11 skall vara klart senast 19 mars 2017

- Bullrande arbeten kommer att utföras under perioden 15 mars – 7 april.

- Enstaka kortvariga bullrande arbeten kan även komma att ske efter denna period.

Ämnesområde: 

Vårens Traviatadag 6 maj

Hej alla medlemmar i Traviata!

Våren närmar sig med stormsteg och snöstormar och inget gör oss så sugna att sitta i solen med en kaffe efter att ha påtat i trädgården.
Därför vill jag meddela att vårens Traviatadag kommer gå av stapeln den 6:e maj.

Som vanligt kommer containrar med RIS och BRÄNNBART placeras i området under den givna helgen. Hör av er till mig (Daniel) om saker ni tycker bör åtgärdas eller fixas till under denna gemensamma sysslodag.

Många vårhälsningar från mig och hela styrelsen.

Ämnesområde: 

Protokoll från Extrastämman 14 februari

Nu finns protokollet från extrastämman att ladda ner från hemsidan. Originalet finns hos undertecknad.

Anders Kallin
Sekreterare

Ämnesområde: 

Utländska hantverkare

I dag 25 februari promenerar det runt hantverkare i området som pratar engelska och erbjuder sig att göra om framsidan. En sökning på internet visar att de oftast är oseriösa och att de inte ska anlitas.

Hälsningar

Styrelsen

Ämnesområde: 

Upphittade nycklar

En nyckelknippa hittades för ett par dagar sedan. Fodralet har ett lite speciellt tryck.

Om det är din återfinns den på K-28.

Charlotte Lindblad, Ä-37

Ämnesområde: 

Uppdatering Kallelse till extrastämma tisdag 14 februari

Tryckfelsnisse var framme på den tidigare publicerade kallelsen där fel dag stod angivet. Fel dag står således också på den utdelade kallelsen till medlemmarna.

Extrastämman genomförs tisdagen den 14 februari. Nu finns en ny kallelse med rätt dag att ladda ner. Förslag till debiteringslängd finns att ladda ner som separat fil.

Välkomna

Styrelsen

Ämnesområde: 

Extra stämma 14 februari - OBS NYTT DATUM!

Som tidigare meddelats kommer det att hållas en extra föreningsstämma med anledning av den kommande garagerenoveringen.

Stämman hålls tisdag den 14 februari kl 18.30, i Sörgårdsskolans matsal.

Handlingar publiceras på hemsidan lite närmare stämman.

Välkomna!

För styrelsen

Charlotte Lindblad, Ä-37
Ordförande Traviata

Ämnesområde: 

40 år sedan flygplanskraschen i Kälvesta

I dag för 40 år sedan kraschade ett flygplan på parkeringen vid infarten till Ängsullsvägen från Trädgårdsmästarvägen. 22 människor dog och det är en av de värsta flygolyckorna i Stockholm. I SvD historiebank finns att läsa artikel som då skrevs om olyckan via http://www.svd.se/22-dog-nar-planet-slog-ned-bland-radhusen.

I dagens SvD skrivs en artikel om olyckan med intervju av de som fortfarande bor kvar i radhusen nära nedslagsplatsen.

Ämnesområde: 

Information om extra stämma med anledning av kommande garagerenovering

Med anledning av den kommande renoveringen av våra garage kommer styrelsen att kalla till en extra stämma. Vi vill informera om hur arbetet är planerat och även låta stämman fatta beslut om budget, eftersom garagerenoveringen har påverkan på kommande års budgetar.

Preliminärt datum för stämman är onsdag den 15 februari. Formell kallelse med mer information följer men notera gärna datum redan nu.

Vänliga hälsningar

Charlotte Lindblad, Ä37
ordförande Traviata

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS