Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Trivselregler i vårt område

Medlemmar,
På vår hemsida finns ett dokument som beskriver de trivselregler som vi önskar ha i vårt område. På förekommen anledning vill styrelsen påminna om vad som gäller angående bilkörning:

Bilkörning inom området
Området är uppbyggt för att vara så bilfritt som möjligt. Biltrafik inom området är dock tillåtet för tillfälliga transporter fram till husen (t.ex. av- och pålastning). Det är gångfart, dvs 1:ans växel, som gäller. Tänk på att det finns mycket barn och djur inom området – de är små, mjuka och tänker sig inte alltid för - kör sakta!

Ämnesområde: 

Årsmöte via poströstning

Styrelsen har beslutat att genomföra årets årsstämma digitalt utan att samla medlemmar till varken ett fysiskt eller digitalt möte. Allt underlag för årsmötet finns tillgängligt på vår hemsida https://traviata.nu och röstning görs under en period av 2 veckor via ett digitalt formulär. Du kommer till mötesunderlaget och omröstningsformuläret genom att klicka på länken "Mer info" alternativt klicka på länken "Read more" nere till höger.
Styrelsen är medveten om att denna mötesform avviker från samfällighetens stadgar gällande stämmor men hänvisar till den tillfälliga lagen som riksdagen nyligen beslutade om vilken innebär generösare regler för att underlätta genomförandet av föreningsstämmor under pågående pandemi.

Ämnesområde: 

Open Infra bjuder in till informationstält.

Hej medlemmar, vi i styrelsen har hittat en samarbetspartner för installation av fiberoptik till våra hushåll. Företaget heter Open Infra och dom kommer att erbjuda alla våra medlemmar installation av fiberoptik till oss. Det är upp till varje hushåll att ta ett beslut om man vill ha det eller inte kostnaden kommer man själv att stå för, det påverkar inte vår avgift till Traviata Samfällighet.

Onsdagen den 27:e Maj så kommer dom att ha ett informationstält uppställt vid vita villorna från kl 14-19 för att svara på frågor.

Lite kort om vad det innebär:

Ämnesområde: 

Sopbehållare full

Medlemmar,

Två av sopbehållarna på Kärrgränd är tyvärr fulla, den nedre och mellersta. I övriga sopbehållare i området finns det plats och nycklarna passar även till dessa. Vi gör vårt bästa för att försöka få en tömning tidigare än onsdag då ordinarie tömning är på Kärrgränd.

Påminner om att det endast är hushållssopor som får slängas i behållarna.

Hälsningar
Styrelsen

Ämnesområde: 

Traviatadagen

Hej alla!
Imorgon var det tänkt att ha Traviatadag med lite fix runt om i området. Vi har gått ut med att den är inställd men vi önskade några frivilliga att hjälpa till i området med diverse mindre uppgifter.
Jag har fått in 1 frivillig! Tack Filip Göransson för det! Det som är fördelen med att komma imorgon och hjälpa till är att vi slipper betala andra för att göra ganska så enkla jobb. Vi i styrelsen ser därför helst att vi kan hjälpas åt så långt det går så vi slipper onödiga utgifter!

Uppgifterna är reducerade men det vi önskar hjälp med är:

Ämnesområde: 

Traviatadag 9/5 Uppdatering

Hej!
På grund av rådande läge med Corona har styrelsen beslutat att justera lite i genomförandet av Traviatadagen 9/5.
Vi kommer som vanligt att beställa tre containrar där ni kan slänga ris. Däremot kommer vi inte att ha en gemensam samling klockan 10 och inte heller någon lunch vid klockan 12. Däremot behöver vi bland annat montera fartgupp och fixa i lekparker mm. Ordförande Helené Jonasson har en lista på vad som ska göras. Frivilliga kan höra av sig till henne innan den 9 maj och anmäla sig för att hjälpa till via telefon eller till ordforande@traviata.nu

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Ämnesområde: 

Planerat strömavbrott 2020-04-24 kl. 14:30 - 16:00

På grund av pågående elarbete av Ellevio kommer man att stänga av strömmen i anläggningen som sitter i garaget nedre-K (Kärrgränd 32) fredagen 2020-04-24 kl. 14:30 - 16:00.
Observera att strömmen kan komma tillbaka när som helst under avbrottstiden.

Garageporten kommer att lämnas öppen under tiden för avbrottet.

Om andra fastigheter än garaget påverkas så har dem fått separata meddelanden om detta.

Ämnesområde: 

Garagesopning

UPPDATERING OM GARAGESOPNINGEN!

Garagesopning måndag den 11/5 mellan 08.00-16.00.
Hej, för att Tingvalla ska kunna städa garagen (nedre plan) måste vi tömma dem.
Se till att alla bilar och däck mm är flyttat till måndag den 11:e maj.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Ämnesområde: 

Inför deklarationen 2020

Nedan är de belopp som gäller inför deklarationen 2020.

  Belopp SEK Per fastighet
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 91 898 617
Traviatas skuld per 2019-12-31 7 399 000 49 658

Notera: Ränteinkomster upp till 600 kr per delägare behöver ej tas upp i deklaration, gäller för delägare i Samfällighetsföreningar.

Ämnesområde: 

Traviata Årsstämma uppskjuten

Medlemmar i Traviata Samfällighetsförening

På grund av det rådande nationella nödläget och myndigheternas tydliga rekommendationer angående Corona ser vi oss tvungna att skjuta upp årsmötet den 21 april 2020. I dagsläget har vi inte något nytt datum utan mötet kommer att genomföras så snart förhållandena medger. I stadgarna framgår att kallelse till årsmötet ska delges medlemmarna senast två veckor i förväg och det kommer vi att hålla.

Under tiden kommer den "gamla" styrelsen att fortsätta arbetet som interimsstyrelse.

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS