Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Garagesopning 20/10

Garagesopning tisdag den 20/10 mellan 08.00-16.00.

Tingvalla kommer hit för att sopa i våra 6 stora garage på nedre plan. För att de ska kunna utföra ett så bra jobb som möjligt är det önskvärt att så få bilar som möjligt står nere i garaget.
Parkera gärna bilen på den övre platsen eller ute på gatan.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Ämnesområde: 

Elboxar

Hej,

Nu är de elboxar som varit möjliga att komma åt inventerade och vi väntar på sammanställningen. Styrelsen kommer återkomma när vi fått ta del av den.

Ämnesområde: 

Information om laddboxar i samband med Traviatadagen 3 oktober

I samband med Traviatadagen den 3 oktober kommer ansvariga från styrelsen tillsammans med laddboxgruppen att finnas vid Vita villorna för att ge mer information angående planerad installation av laddboxar i garagen. Bifogat finns en presentation som ni kan läsa igenom för att få en övergripande uppfattning om vad det kommer att innebära att installera laddboxar. I slutet av oktober planerar vi att genomföra ett informationsmöte där representant från installationsföretaget också kommer att delta för att svara på frågor.

Ämnesområde: 

Grannsamverkansinfo från Polisen

Här kommer grannsamverkansutskicket i september gällande sommaren 2020.

Lokalpolisområde Vällingby finns på Facebook.
https://www.facebook.com/polisen.hasselby.vallingby

Lokalpolisområde Vällingby finns på Instagram.
@polisen_vallingby

Ämnesområde: 

Traviatadagen 3/10

Hej!
Lite sent kommer här information om att höstens Traviatadag är planerad till lördag 3/10. Vi samlas som vanligt vid Vita villorna klockan 10.00 för fördelning av arbetsuppgifter.
Det är även upp till / fritt fram för varje U och längor att ha koll på om det är något som behöver göras specifikt hos dem. Om det behövs materiel kontakta styrelsen så snart som möjligt så att det går att beställa hem eller på annat sätt ombesörja att saker finns tillgängliga på Traviatadagen.
Pga rådande pandemi uppmanar vi alla att följa FHMs rekommendationer om att t.ex. hålla avstånd till varandra, att inte delta om man är sjuk, har symptom, eller om man tillhör en riskgrupp.
Vi hoppas på fint väder och ett glatt humör!
Mvh
/Styrelsen

Ämnesområde: 

Inventering elboxar

På måndag den 28 september kommer arbetet påbörjas med inventeringen av elboxar. Inkommande el kommer inte påverkas av detta arbete. Har ni saker som står i vägen på framsidan så att det är svårt att få åtkomst ber vi er göra plats under helgen. För de fastighetsägare som har elboxen i förrådet kommer inventeringen göras vid ett annat tillfälle, återkommer med datum inom kort.

Ämnesområde: 

Byte av fasadstegar

I samband med att styrelsen fick in en felanmälan att en av fasadstegarna hade släppt i ena fästet (som blev åtgärdat i samband med felanmälan) bestämdes att vi skulle kontrollera samtliga fasadstegar.
En upphandling påbörjades och 4 entreprenörer fick genomföra en besiktning och ge sitt utlåtande enligt de lagkrav som står skrivna gällande fallskydd. Våra fasadstegar uppfyller idag inte kraven då det krävs 3 infästningar i vägg samt ett godkänt fallskydd. De nya fasadstegarna kommer därför att installeras med en ryggkorg, ståplatta och handledare.

Ämnesområde: 

Påminnelse om klippning av häckar mm

Medlemmar,
I början av juli skickade styrelsen ut ett meddelande, https://traviata.nu/?q=node/785, om klippning av häckar runt fastigheterna. Det ser nu bättre ut.

Ämnesområde: 

Inventering elboxar

Idag kommer en entreprenör sätta igång en inventering av elboxarna i området som i de flesta fall sitter på utsidan av fastigheterna under elskåpet. Elboxen ansluter mellan samfällighetens och fastighetsägarens elnät. Det kommer förekomma avstängningar vilket vi i styrelsen kommer avisera om. Några fastighetsägare har också elboxen i förrådet på baksidan och dessa uppmanas att göra plats för åtkomst. Arbetet kommer fortskrida under hösten.

Ämnesområde: 

Information till alla som använder eldningsolja

Torsdagen 27 Augusti kommer oljeanläggningen att stängas av temporärt.
Anledningen är att oljetanken ska tömmas, rengöras och besiktigas.
Oklart hur många timmar avstängningen kommer att vara.
/ Styrelsen

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS