Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Avvecklingsplan för olja

Sedan några år tillbaka har användningen av olja inom föreningen minskat. Fler hushåll väljer att gå över till alternativa uppvärmningssystem till exempel elpanna, luft-luftaggregat eller luft-vattenaggregat. Några fastigheter har också valt att borra för bergvärme. Styrelsen funderar nu på en proposition till stämman där en avvecklingsplan för Olje användning skall tas fram. Mer detaljer och förslag kan ni hitta på vår hemsida. Tyck gärna till om förslaget.

Ämnesområde: 

Vandalisering

Natten mellan den 7 -8/12 blev ett hus i vårt område utsatt för vandalisering. En färgblandning kastades in genom stora fönstret mot framsidan. Fönstret krossades och mycket blev förstört både utvändigt och invändigt. Natten innan hade en liknande händelse skett i ett område i närheten. Polis som kom till platsen reagerade starkt på att det är så mörkt i vårt område nattetid. Rådet de gav oss var att vi ska låta enskilda fastigheters ytterbelysningar lysa nattetid under den mörka årstiden.

Ämnesområde: 

Undersökning - Bästa lekställningen

Det är dags att våra lekparker rustas upp. Förutom att det ju kan vara kul att få en förnyelse och uppfräschning av nuvarande lekparker och utrustning så är orsaken främst en säkerhetsfråga. Vi har m.h.a. en konsult kommit fram till en rad brister på våra nuvarande lekplatser och har utifrån detta tagit fram en åtgärdsplan. En del är att byta ut nuvarande lekställningen vid vita villan till en ny sådan, och via denna enkla undersökning har du möjlighet att göra din röst hörd. Resultatet av denna undersökning kommer vara rådgivande inför vårt slutliga beslut.

M.v.h. /Styrelsen

Ämnesområde: 

Traviatadagen den 10 oktober 2009

Nästa Traviata dag är den 10 oktober 2009. Vi samlas som vanligt klockan 10.00 vid respektive U/lekpark och gör det som skall göras. I år är det lite jobb som skall göras i lekparkerna, bl.a. luckra upp jorden och få bort metallbågarna. Om det är ngt som är slitet och behöver bytas, vänligen meddela någon i styrelsen eller kontaktman för att hinna med ev. inköp och arbetsplanering inför denna dag. Vi klockan 12 samlas vi vid vita villan och avnjuter lite varmkorv och umgås. För barnen finns det godis. En alldeles vanlig Traviatadag m.a.o.

Ämnesområde: 

Tyck gärna till om denna hemsida

Vad saknas ? Vad skall vi ta bort ?
Skicka kommentarer till
larsjohan.karlsson@tele2.se

Ämnesområde: 

Traviatainformation

Fastighetsägare om ni vill ha Traviatainformation så gäller det att anmäla e-mailadress och mobiltelefon!!
Klicka på länken och fyll i !!
(länken finns inte just nu..., skall fixas)

Sidor

Subscribe to Traviata RSS