Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Påminnelse om klippning av häckar mm

Medlemmar,
I början av juli skickade styrelsen ut ett meddelande, https://traviata.nu/?q=node/785, om klippning av häckar runt fastigheterna. Det ser nu bättre ut.

Ämnesområde: 

Inventering elboxar

Idag kommer en entreprenör sätta igång en inventering av elboxarna i området som i de flesta fall sitter på utsidan av fastigheterna under elskåpet. Elboxen ansluter mellan samfällighetens och fastighetsägarens elnät. Det kommer förekomma avstängningar vilket vi i styrelsen kommer avisera om. Några fastighetsägare har också elboxen i förrådet på baksidan och dessa uppmanas att göra plats för åtkomst. Arbetet kommer fortskrida under hösten.

Ämnesområde: 

Information till alla som använder eldningsolja

Torsdagen 27 Augusti kommer oljeanläggningen att stängas av temporärt.
Anledningen är att oljetanken ska tömmas, rengöras och besiktigas.
Oklart hur många timmar avstängningen kommer att vara.
/ Styrelsen

Ämnesområde: 

Facebookgrupp och kräftskiva

Sedan en tid tillbaka finns det en facebookgrupp skapad för oss boende i Traviata. Gruppen heter Traviata Samfällighet och alla som vill är välkomna att gå med i gruppen (men eftersom man endast vill att gruppen består av boende är gruppen "privat" och det krävs ett enkelt godkännande av gruppens admin). Om man redan använder facebook kan detta vara ett jättebra sätt att komma i kontakt med grannar, t.ex.

Ämnesområde: 

Open Infra bjuder in till ett sista öppet hus om fiber till hushållen.

Onsdagen den 22:a Juli mellan 15.00-19.00 bjuder Open Infra in till ett sista öppet hus vid vita villorna.

Ämnesområde: 

Klippning av häckar mm

Medlemmar,

Nu på sommaren så växer buskar, häckar och träd så det knakar. Det är fint men det innebär också att det ibland blir så att grenar hänger ut över vägarna i området. Här är det respektive fastighetsägares ansvar att klippa häcken så att framkomligheten inte hindras eller att fordon som passerar inte riskerar att få lacken repad. Ni som har en häck som gränsar mot Ängsullsvägen eller Kärrgränd behöver klippa även där så att inte framkomligheten på trottoaren begränsas.

Ämnesområde: 

Utländska försäljare i området

Liten varning. Det ringde nyss på dörren (torsdag 15.00) och en man med skägg och brittiskt tal erbjöd sig att göra om framsidan med marktegel.

Dessa mer eller mindre seriösa "företag" återkommer varje år så se upp. Naturligtvis upp till var och en att nappa på deras erbjudande men jag gjorde det inte.

Anders Kallin, Ä-133

Ämnesområde: 

Protokoll från Traviata digitala årsstämma 2020

Medlemmar,

Bifogar protokoll från årets stämma som genomfördes digitalt som ni vet. Totalt deltog 46 fastighetsägare vilket är några fler än vid en "normal" årsstämma.

Ämnesområde: 

Rabatt på Colorama

Medlemmar i Traviata,

Styrelsen har nu ordnat så att vi i samfälligheten har 15 procent rabatt på måleributiken Colorama vid COOP i Vinsta. Det gäller alla produkter i butiken förutom golv. När ni handlar så säger ni till att ni är medlemmar i Traviata samfällighetsförening så får ni del av rabatten.

Hälsningar
Styrelsen

Ämnesområde: 

Resultatet från avläsningen av vatten och olja

Resultatet från avläsningen av vatten och olja har nu sammanställts och skickats till Nytorget.

Eftersom Nytorget ändrade sina ruiner på grund av Corona pandemin så kommer resultatet först på oktober fakturan.

Med vänlig hälsning / Gösta (K-18)

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS