Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Klippning av buskar inom Traviata

Hej,

Många av er har säkert konstaterat att det finns många stora (för stora) buskage inom vårt område. Styrelsen kommer därför under hösten att inleda ett arbete med att föryngra stora delar av de buskage som växer kring våra garagenedfarter samt mot Trädgårdsmästarvägen. I praktiken innebär det att buskagen kring garagen som blivit för stora för att vara vackra eller möjliga att sköta kommer att klippas ned (ej grävas bort). De flesta av de buskar det berör växer snabbt och blir vackra buskage redan efter ett eller två år.

Ämnesområde: 

Regler för garagen

Tänk på att följa våra på årsstämman beslutade regler för garagen. (ur kallelsen)

* Våra parkeringsgarage och garagelängor är avsedda för parkering av bilar, motorcyklar och liknande. De bör inte användas som allmänt förvaringsutrymme.
* Motorvärmaruttaget i garaget får användas fritt max 2 timmar per dag, synlig timer skall användas!
* Skarvsladdar får inte dras ut från våra garage eftersom sladden måste vara möjligt att koppla ur utan att ta sig in i ett låst utrymme i händelse av en olycka.

Ämnesområde: 

Traviatadagen 2/10

På Traviatadagarna (en på våren, en på hösten) brukar vi se över och sköta om båda den egna tomten och det gemensamma området. Containrar finns för Ris och Brännbart. Det egna ”U:et”, dvs. garage och tillhörande lekplats, ska skötas av de boende i respektive ”U” medan området kring ”Vita Villan” tillhör alla och där hjälps vi åt. Tänk på att det vi kan göra själva behöver inte läggas ut på entreprenad. Det är bra om de som bor kring varje ”U” kan träffas och planera inför Traviatadagen.

Ämnesområde: 

Tyck till om era lekparker och garage

För att öka trivseln och skapa ett (ännu) trevligare område tänker vi i styrelsen försöka samla in synpunkter, förslag och idéer till vad man kan/bör göra i våra "U;n" (dvs lekparker, garage m.m). För att göra detta är vår tanke att några ur styrelsen träffar de som bor i respektive "U" för att prata om vilka idéer och önskemål som finns.
Viktigt att komma ihåg är dock att detta är ett sätt att samla in idéer och synpunkter - det finns inga garantier för att alla önskemål kan uppfyllas...

Nya garageportar

Bytet av garageportar som beslutades på stämman påbörjas denna vecka. Ni som vet med er att ni behöver komma ut ur garaget med kort varsel bör fundera på att parkera på övre garaget.

Ämnesområde: 

Innan ni åker på semester

Innan ni åker på semester tänk på följande :
SAMVERKA MED ERA GRANNAR: Se till att posten töms, gräsmattan klipps, kanske att saker som står utanför huset, tex. utemöbler, flyttas till nya positioner. Häng lite tvätt på balkongen, ändra markiserna osv.

Ämnesområde: 

Sanden kring lekställningen

Hej,

I morgon onsdag (23/6) kommer sanden till lekställningen vid Vita Villan. Om
det finns några som gärna skottar sand är ni välkoma dit på
eftermiddagen/kvällen och sprida ut sanden i hela sandlådan...

/Jörgen Gothefors, Traviata Styrelse

Ämnesområde: 

Hjälp att färdigställa kring Vita Villans nya lekställning

Hej Allesammans,

Nu till helgen (närmare bestämt Söndag kl 10) tänker vi försöka färdigställa kring lekställningen vid Vita Villan.
Det arbete som behöver göras är främst grävning för sargen samt att bygga sargen färdig.
Om vi är tillräckligt många försöker vi fixa rutschkanan också.

På plats kommer Silvia (Styrelsens ansvarig för lekplatser) att hålla i arbetet.

/Jörgen Gothefors, Traviata Styrelse

Ämnesområde: 

Protokoll från årsmöte

Protokollet från årsmötet 26/4 finns nu att ladda ned. Se bifogade filer under nedan länk/artikel.
http://www.traviata.nu/?q=node/123

Ämnesområde: 

Nya lekställningen på plats

Efter många spadtag, mycket slit, onda ryggar, kanske en och annan svordom, men framförallt i god anda och gott samarbete, är den nya lekställningen vid vita villan nu på plats. Vad säger man, superbra jobbat alla som hjälpte till!
Lite bilder från arbetet och från resten av traviatadagen finns att finna om man följer länken nedan.

http://www.traviata.nu/?q=image/tid/13

Vädret blev inte så gynnsamt för spontanloppis denna traviatadag men det kommer kanske fler tillfällen.

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS