Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Grussopning i området och Garagesopning

Nu på måndag (15/4) kommer Tingvalla och påbörjar sopningen av all vintergrus i området. De ska börja med att sopa undan all grus på garagens övre plan. För att underlätta arbetet skulle vi uppskatta ifall ni kunde undvika att ha bilarna parkerade där under dagen.

Det är även dags att sopa inne i garagen. Nu på Tisdag den 16:e kommer Tingvalla att sopa våra garage mellan kl 8 och beräknar bli klara runt 16.
Under denna tid var snälla och parkera helst ute på gatan eller på de övre parkeringsplatserna.

/Haralambos
Ä-25

Ämnesområde: 

Grannsamverkansinfo Vällingby april 2019

Här kommer grannsamverkansinfo i april månad gällande kvartal 1, 2019

Ämnesområde: 

Kallelse till årsstämma 24 april

Medlemmar i Traviata,

Bifogat finner ni kallelse inklusive verksamhetsberättelse och övrigt underlag inför årsstämman den 24 april. Stämman genomförs i Sörgårdsskolans matsal och börjar klockan 18.30.

Välkomna
Styrelsen

Ämnesområde: 

Laddning av el- och hybridbilar i motorvärmaruttagen

Vi i styrelsen vill informera om vad som gäller elbilar och laddning från motorvärmaruttagen och våra gemensamma elanläggningar.
Tyvärr är det så att våra elanläggningar ej är byggda eller dimensionerade för att klara av att ladda ett flertal bilar samtidigt. Styrelsen har ej i dagsläget någon exakt kunskap vad våra anläggningar klarar av (t.ex. samtidigt eluttag när flera bilar laddas samtidigt) och har ej heller möjlighet att styra/kontrollera hur den används.

Ämnesområde: 

Inför deklarationen 2019

Nedan är de belopp som gäller inför deklarationen 2019.

  Belopp SEK Per fastighet
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 26 240 176
Traviatas skuld per 2018-12-31 5 899 000 39 591

Notera: Ränteinkomster upp till 600 kr per delägare behöver ej tas upp i deklaration, gäller för delägare i Samfällighetsföreningar.

Ämnesområde: 

Renoveringsstart Etapp 3

Hej, enligt tidsplan kommer nu garage P4 snart påbörjas. 


Dessa tider gäller Etapp 3 - garage P4

  • Entreprenadstart 1 april 2019
  • Garage P4 måste vara utrymt och tömt senast 1 april 2019 för överlämning till Simtuna.
  • Röjning av buskar och träd och demontering av ev. staket mot garage på fastighet K 52-60 skall vara klart senast 1 april 2019. 

Detta behöver göras: 

Årsmöte 24 april

Onsdag 24 april kl 18.30 är det dags för årsstämma i Sörgårdsskolans matsal.

Välkomna!

Ämnesområde: 

Traviatadag 27 april

Vårens Traviatadag är planerad till 27:e april, vänligen boka in det i era kalendrar så kan vi tillsammans förbereda vår samfällighet inför vår och sommar. Mer information kommer när det närmar sig.

Ämnesområde: 

Debitering av elförbrukning på garageplatserna

I slutet på februari gjordes en avläsning av elmätarna på garageplatserna och förbrukning skickades till Nytorget för fakturering.

Debiteringen kommer troligtvis på aprilfakturan (som ska betalas före slutet på mars).

Genomsnittliga elkostnaden under 2018 var 2,67 kr/kWt.

Med vänlig hälsning / Gösta (K-18)

Ämnesområde: 

Garagerenovering Etapp 3

Nu har vi fått tidsplaner för den tredje och sista garagerenoveringsetappen. Vi kommer börja med P4 (mellan K) v14 i början på April och avsluta med P2 (nedre K) v33 i början på Augusti.

Sidor

Subscribe to Traviata RSS