Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Kallelse till extrastämma 30 november

Medlemmar i Traviata samfällighetsförening,

På grund av rådande förhållanden med Corona-pandemin och restriktioner från Folkhälsomyndigheten och region Stockholm kan vi inte genomföra en fysisk extrastämma.

Styrelsen har därför beslutat att extrastämman kommer att genomföras på ett alternativt sätt likt ordinarie stämma gjordes. Det innebär att ni kommer att kunna rösta under perioden 30 november till och med den 4 december. Kallelse och mer information finner ni i bifogat dokument. Kallelsen finns också utdelat i era brevlådor.

Ämnesområde: 

Extrastämman flyttad till 30 november

Medlem i Traviata,

På grund av rådande restriktioner från Folkhälsomyndigheten så flyttas extrastämman fram till den 30 november klockan 18.30. Förhoppningen är att restriktionerna då har lättat något. Om nuvarande restriktioner kvarstår undersöker styrelsen olika alternativ för att genomföra extrastämman på liknande sätt som den ordinarie stämman.

Ni som inte kunde närvara vid informationsmötet den 2 november har möjlighet att ta del av informationen som gavs via följande länk: https://www.dropbox.com/s/zgspqdbd5fjsm9n/Traviata%20extram%C3%B6te_ladd...

Ny kallelse kommer att distribueras till er och även publiceras på hemsidan i slutet på nästa vecka.

Hälsningar
Styrelsen

Ämnesområde: 

Informationsmöte om laddboxar 2/11 - endast på distans

Styrelsen bjuder in alla medlemmar till informationsmöte om laddboxar i garagen 2/11.
Till mötet har vi bjudit in representanter från installationsföretaget Newel samt PowerCircle, elkraftbranschens intresseorganisation. Förutom allmän information kring ämnet och installationen i sig kommer representanter från styrelsen gå igenom plan och ekonomi. Det kommer finnas tid och möjlighet att ställa frågor, om än i lite begränsad form p.g.a. formatet.
P.g.a. det försämrade pandemiläget kommer mötet endast genomföras på distans (via zoom). Det kommer alltså inte bli något fysiskt möte i Vinstaskolan som tidigare annonserats. Se länk nedan för att koppla upp sig på mötet.
Informationsmötet kommer följas upp med en extrastämma 12/11 för beslut i frågan.

När: Måndag 2/11, 18.30
Var: Zoom (distans)
Länk till inspelat möte: https://www.dropbox.com/s/zgspqdbd5fjsm9n/Traviata%20extram%C3%B6te_ladd...

Ämnesområde: 

Garagesopning 20/10

Garagesopning tisdag den 20/10 mellan 08.00-16.00.

Tingvalla kommer hit för att sopa i våra 6 stora garage på nedre plan. För att de ska kunna utföra ett så bra jobb som möjligt är det önskvärt att så få bilar som möjligt står nere i garaget.
Parkera gärna bilen på den övre platsen eller ute på gatan.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Ämnesområde: 

Elboxar

Hej,

Nu är de elboxar som varit möjliga att komma åt inventerade och vi väntar på sammanställningen. Styrelsen kommer återkomma när vi fått ta del av den.

Ämnesområde: 

Information om laddboxar i samband med Traviatadagen 3 oktober

I samband med Traviatadagen den 3 oktober kommer ansvariga från styrelsen tillsammans med laddboxgruppen att finnas vid Vita villorna för att ge mer information angående planerad installation av laddboxar i garagen. Bifogat finns en presentation som ni kan läsa igenom för att få en övergripande uppfattning om vad det kommer att innebära att installera laddboxar. I slutet av oktober planerar vi att genomföra ett informationsmöte där representant från installationsföretaget också kommer att delta för att svara på frågor.

Ämnesområde: 

Grannsamverkansinfo från Polisen

Här kommer grannsamverkansutskicket i september gällande sommaren 2020.

Lokalpolisområde Vällingby finns på Facebook.
https://www.facebook.com/polisen.hasselby.vallingby

Lokalpolisområde Vällingby finns på Instagram.
@polisen_vallingby

Ämnesområde: 

Traviatadagen 3/10

Hej!
Lite sent kommer här information om att höstens Traviatadag är planerad till lördag 3/10. Vi samlas som vanligt vid Vita villorna klockan 10.00 för fördelning av arbetsuppgifter.
Det är även upp till / fritt fram för varje U och längor att ha koll på om det är något som behöver göras specifikt hos dem. Om det behövs materiel kontakta styrelsen så snart som möjligt så att det går att beställa hem eller på annat sätt ombesörja att saker finns tillgängliga på Traviatadagen.
Pga rådande pandemi uppmanar vi alla att följa FHMs rekommendationer om att t.ex. hålla avstånd till varandra, att inte delta om man är sjuk, har symptom, eller om man tillhör en riskgrupp.
Vi hoppas på fint väder och ett glatt humör!
Mvh
/Styrelsen

Ämnesområde: 

Inventering elboxar

På måndag den 28 september kommer arbetet påbörjas med inventeringen av elboxar. Inkommande el kommer inte påverkas av detta arbete. Har ni saker som står i vägen på framsidan så att det är svårt att få åtkomst ber vi er göra plats under helgen. För de fastighetsägare som har elboxen i förrådet kommer inventeringen göras vid ett annat tillfälle, återkommer med datum inom kort.

Ämnesområde: 

Byte av fasadstegar

I samband med att styrelsen fick in en felanmälan att en av fasadstegarna hade släppt i ena fästet (som blev åtgärdat i samband med felanmälan) bestämdes att vi skulle kontrollera samtliga fasadstegar.
En upphandling påbörjades och 4 entreprenörer fick genomföra en besiktning och ge sitt utlåtande enligt de lagkrav som står skrivna gällande fallskydd. Våra fasadstegar uppfyller idag inte kraven då det krävs 3 infästningar i vägg samt ett godkänt fallskydd. De nya fasadstegarna kommer därför att installeras med en ryggkorg, ståplatta och handledare.

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS