Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Information om kommande installation av laddboxar

Efter beslutet vid extrastämman om installation av laddboxar i samfälligheten har styrelsen intensifierat kontakten med installatören NewEl.
Installationsarbetet kommer att inledas på måndag 25 januari i garaget nedre Kärrgränd och pågå i ca tre veckor. I samband med att installationsarbetet pågår kan garagen nyttjas som vanligt men dagtid behöver fri yta på ca 1 meter lämnas närmast väggen. NewEl kommer att sätta upp en markering för var den gränsen går. Vi återkommer med vilket garage som kommer att beröras därefter.

Ämnesområde: 

Fiberdragning i husen

Bright Networks kommer att behöva tillgång till fastigheterna som inte har beställt internet för att kunna dra fibern i hela längan. Man kommer att använda sig av befintliga kabelvägar som idag används av telefon, tv och Comhem detta finns med i föreningens servitut. Har ni frågor kontakta gärna Johannes Medlock 0709-610473.

Ämnesområde: 

Ny information angående fiberinstallation i fastigheterna.

Nu har Per på Bright Networks kommit fram till att dom kommer att kunna dra in fibern via ComHems befintliga kanaler, detta innebär att dom endast behöver gräva sig fram till en hörna på varje länga och sedan dra det invändes till alla fastigheter i längan. Vissa längor går dom via vinden och vissa via källaren. Då slipper vi grävningar på våra fram/baksidor.

Ämnesområde: 

Fiber Installation

Nu på måndagen den 11 januari startar man gräva i området för fiberdragning. Alla fastighetsägare kommer att bli kontaktade av Bright Networks som utför grävningen för hur det skall dras på respektive tomt. Upplever ni några problem ska ni ta kontakt med Per Forsberg som är operativ arbetsledare över projektet.
Per Forsberg 076-002 98 17 och mail är per.forsberg@brightnetworks.se.

Ni kan även titta på den bifogade byggritningen vart man kommer att gräva i området, det kan bli några småändringar.

Ämnesområde: 

Råttor i området

Det finns som ni säkert vet eller har sett råttor i vårt område. I dag på förmiddagen såg jag en springa på min baksida och försvinna ner under grannens förråd. När det nu blir kallare ute så är vi ibland välvilliga till att ge mat åt fåglar vilket medför att det kommer att finnas lite extra mat till råttorna på marken. Försök i det längsta att undvika att ge fåglarna mat. Se även över det som ni har i era förråd ex gräsfrön eller annat som en råtta kan tycka om.
Ser ni råttor så ta kontakt med Anticimex eller annat saneringsföretag som ni via ert försäkringsbolag kan anlita.

Ämnesområde: 

Fiberinstallation

Hej Medlemmar.
Arbetet med att installera fiber i vårat område är på väg att starta och tidsplanen ser ut som följande. Start den 11 januari och det ska vara driftsatt tills den 15 februari med besiktning den 15 mars.

Bright Networks kommer att leda projektet på plats under OpenInfra. Vår kontaktperson som kommer att vara på plats heter Per Forsberg och hans kontaktuppgifter hittar ni längre ner. Per är operativ arbetsledare över projektet.

Ämnesområde: 

Protokoll från Traviata extrastämma 2020

Medlemmar i Traviata samfällighetsförening

Extrastämman är nu genomförd och protokollet bifogas. 62 röstberättigade fastigheter deltog. Stämman röstade ja till att vi i samfälligheten ska installera laddboxar. Styrelsen kommer att återkomma med mer information så snart som möjligt och med ett besked när installationsarbetet kommer att påbörjas. Installationen beräknas att vara klart senast i juli 2021.
Stämman röstade vidare nej till den motion som lämnades in av två medlemmar.

Hälsningar
Styrelsen

Ämnesområde: 

Hjälp till att ta hand om vårt område

Medlem i Traviata,

Styrelsen vill tipsa om Stockholms "Tyck till" app för att felanmäla trafik- och utemiljö i vårt område.
Varje gång du lämnar en synpunkt gör du en viktig insats för vårt område. Tillsammans kan vi hjälpas vi åt för att skapa ett renare, snyggare och tryggare Kälvesta. Använd appen när du ser att något är trasigt eller skräpigt längs med Ängsullsvägen eller Kärrgränd, någon som inte har klippts sin häck ut mot vägen, felparkerade bilar tex framför infarterna till vårt område eller vid sopbehållarna eller när du tycker att något annat behöver åtgärdas.

Ämnesområde: 

Extrastämma 2020 - laddboxar - röstning stänger fredag

Påminnelse: Sista dag att rösta på extrastämman är fredag.
Som tidigare annonserats genomförs extrastämman via hemsidan, på samma sätt som vi gjorde med ordinarie årsstämma i våras. Det innebär att ni under perioden 30 november till och med den 4 december kommer kunna rösta via formuläret som finns här (följ länken) https://traviata.nu/?q=node/802

Som stöd för ert beslut finns nedan information

Vänligen notera att det kommit in en motion från medlemmar i samband med extrastämman vilken man behöver ta ställning till när man röstar.

Om ni har frågor under tiden röstningen pågår (som inte framgår av informationen ovan) skicka gärna ett mail till laddbox@traviata.nu alternativt kontakta vice ordförande Anders Kallin så ska vi försöka svara skyndsamt.

Ämnesområde: 

Laddboxar - svar på vanliga frågor

Här nedan följer några vanliga frågor och svar kring den installation av laddboxar som planeras

När sätter arbetet igång?
Planen är att sätta igång i januari.

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS