Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Laddning av elbil i garagen - Infomötet skjuts på framtiden

Det planerade infomötet angående laddboxar i våra garage som vi annonserat skulle hållas nu i slutet i mars skjuts på framtiden. Dels fick vi inte till ett bra datum men framförallt känner vi också att rådande omständigheter med Corona-viruset gör att det blir svårt att samla många människor på en plats. Vi ber att få återkomma med nytt datum längre fram även om det just känns högst osäkert att få till något innan sommaren.

Ämnesområde: 

Årsstämma 21 april

Medlemmar i Traviata

Styrelsen vill redan nu informera om att årets årsstämma kommer att hållas den 21 april med start klockan 18.30 i Sörgårdsskolans matsal. Kallelse kommer att delges i respektive hushålls brevlåda senast två veckor innan mötet. Hela kallelsen inklusive verksamhetsberättelsen för 2019 kommer att finnas tillgänglig på hemsidan vid samma tidpunkt.

Välkomna
Styrelsen

Ämnesområde: 

Debitering av el-förbrukning i garagen

Under Februari gjordes den årliga avläsningen av elmätarna i garagen.

För dem som har använt uttagen så kommer kostnaden att debiteras på fakturan för April.

Notera att förbrukning under 70 kWh debiteras inte utan ackumuleras till nästa års avläsning.

Genomsnittliga elpriset mellan avläsningarna var strax under 2 kr/kWh

Med vänlig hälsning / Gösta

Ämnesområde: 

Den 26 maj blir ditt tv-utbud helt digitalt

Den 26 maj blir ditt tv-utbud helt digitalt - Ändra till digital-tv redan nu
Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 26 maj går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna (inkl FM-radio via tv-uttaget) utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma.

Ämnesområde: 

Laddning av elbil i garagen - Infomöte (skjutet på framtiden)

Hej!

(det inplanerade infomötet har skjutits på framtiden p.g.a. Corona-viruset, https://traviata.nu/?q=node/760)

På årsmötet 2019 bestämdes/föreslogs det att jag, Stefan Fägersten, Ä-63, skulle sammankalla till ett möte för intresserade medlemmar gällande att se över möjligheten till säker laddning av elbil i garagen (med elbil avses här även plugin-hybrider).
Första mötet hölls tyvärr inte förrän i november förra året men därefter har vi i gruppen setts regelbundet varannan vecka med uppehåll för jul- och nyårshelg. Vi har bl.a. varit i kontakt med leverantörer av sådana tjänster, fått information om nuläget i våra anläggningar samt begärt och fått direkta lösningsförslag med offerter. Vi har även pratat med grannsamfälligheter som redan gjort denna resa (bl.a. vår närmaste granne Aida), tittat på installationer, funderat över kostnader och finansieringsalternativ. Vi har såklart hållit styrelsen informerad om vårt arbete men viktigt att poängtera är att dettaarbete inte görs av styrelsen (även om Gösta och jag även är med i styrelsearbetet). Det återstår en del saker för oss att ta reda på men ...

Ämnesområde: 

Traviatadag 9/5

På grund av rådande läge med Corona har styrelsen beslutat att justera lite i genomförandet av Traviatadagen. Separat information om detta har skickats ut.
---
Hej!

Vårens traviatadag kommer infalla 9/5. Boka gärna in redan nu i era kalendrar. Vi hoppas på solsken, glatt humör och en härlig energi bland alla medlemmar denna dag då vi ser över och tar hand om det vi alla äger tillsammans, d.v.s. bl.a. lekparker, buskar/träd, garage, etc.
Mer info kommer när det närmar sig.

Styrelsen
---

Ämnesområde: 

Ritningar över våra hus och område

ritningar
Eldragning i källarplan

Bifogat finns ett PDF-dokument med avfotade originalritningar över El- och VVS-installationer från när våra hus byggdes.

Det är 3 olika riktingar daterade till mellan 1966 - 68. Gemensamt verkar vara att de härstammar från Etapp 1 (utifrån info nederst till höger på varje avfotad sida). Vänligen observera att installationer kan skilja mellan olika längor/etapper och att installationerna i just din fastighet kan avvika från typritningar som dessa. Ändringar kan givetvis även gjorts efteråt, men dessa ritningar kan fungera som hjälp för att förstå hur just din installation kan se ut. Ritningarna är kanske inte inscannade/avfotade med bästa kvalitet men håll tillgodo!

Om du råkar sitta på andra, annorlunda, eller kanske ännu bättre ritningar och vill dela med dig till oss andra hör av dig till mig så kan jag lägga upp dem här.

Vänligen
/Stefan Fägersten, Ä-63

Ämnesområde: 

Månadsbrev Vällingby december 2019

Här kommer grannsamverkansutskicket i december gällande hösten 2019.

Ämnesområde: 

Nyckelknipa upphittad

En nyckelknippa har hittats vid första sopnedkastet på Ängsullsvägen.

Kan återfås mot beskrivning hos Sussie Ä-7.

Ämnesområde: 

Motorvärmaruttag

Vi har haft återkommande problem under renoveringen att motorvärmaruttag på övredäck har förväxlats vid återmontage och därmed problem med nycklar som inte passar. Återkom till mig om ni har problem med detta så meddelar jag Simtuna om detta.

Vi har också fått önskemål om nya uttag och Bravida, Simtunas underentreprenör kommer ta fram ett á pris för detta och vi återkommer med information kring kostad för detta.

Sidor

Subscribe to Traviata RSS