Informationsspridning till samfälligheten Traviatas medlemmar

Elboxar kommande åtgärder

Hej, vi har under hösten 2020 haft en entreprenör på plats som inventerat elboxar som förbinder samfällighetens distribution av el till era respektive fastigheter. Inventeringen visade på att det fanns ett antal elboxar som hade behov av att bytas ut och detta arbete kommer påbörjas 2021 v17 med start måndagen den 26:e april och pågå i två veckor.

Ämnesområde: 

Årsstämma Traviata Samfällighetsförening 20 april

Medlemmar i Traviata Samfällighetsförening,
Nu är det dags för årsstämma. Var vänliga att ta del av nedanstående information samt de bifogade dokumenten.

Ämnesområde: 

Debitering av elförbrukning i garagen

Nu har alla gamla eluttag och elmätare i garagen monterats ner och vi har gjort en slutavläsning av förbrukningen.
Berörda fastighetsägare kommer att få kostnaden debiterad på juli-fakturan.
Genomsnittliga kostnaden under perioden var 1,87 kr/kWh.

Vi får återkomma om hur vi ska debitera förbrukningen från laddboxarna.

Mvh / Gösta

Ämnesområde: 

Till deklarationen 2021

Nedan är de belopp som gäller inför deklarationen 2021.

  Belopp SEK Per fastighet
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 93 724 629
Traviatas skuld per 2019-12-31 5 898 999 39 591

Notera: Ränteinkomster upp till 600 kr per delägare behöver ej tas upp i deklaration, gäller för delägare i Samfällighetsföreningar.

Ämnesområde: 

Revisor sökes

Föreningens valberedning har påbörjat sitt arbete inför årets stämma. Vi har fått in en del nomineringar till styrelsen men skulle behöva ytterligare förslag på revisorer. Samfällighetens revision har ett viktigt uppdrag. Revisorerna granskar såväl verksamhetens genomförande som föreningens ekonomi. Vi ställer inga krav på att man ska vara auktoriserad revisor men du bör ha ekonomiskt kompetens och en god förståelse för vad uppdraget innebär. Känner du dig kallad eller har du tips på en bra kandidat? Maila ditt förslag till valberedningens sammankallande jorgen.gothefors@gmail.com

Ämnesområde: 

Ny uppdatering laddboxinstallationen

De två radgaragen på Kärrgränd respektive Ängsullsvägen är nu klara och driftsatta. Installationsarbeten inleddes i det övre garaget på Ängsullsvägen i måndags 1 mars och beräknas vara klart i slutet av veckan eller möjligen i inledningen av nästa vecka.

Ämnesområde: 

Uppdatering laddboxinstallation

Den pågående installationen av laddboxar i garagen fortlöper enligt plan. Det innebär att det övre garaget på Kärrgränd är färdigt i morgon fredag 19 februari. NewEl har, trots kylan som har varit, inte haft några större problem med arbetet. Detta innebär att installation av laddboxar i de övre radgaragen på Kärrgränd och Ängsullsvägen påbörjas på måndag 22 februari. Ni som har platserna i radgaragen kommer i morgon att få ett separat mejl från styrelsen med detaljer vad ni måste göra innan NewEl sätter igång på måndag.

Ämnesområde: 

Uppdaterad tidsplan för driftsättning av Fiber i området.

Denna vecka kommer område A och område B att vara driftsatta, se till att er router är påslagen och när den gröna lampan lyser så fungerar nätet.
Så fort signalerna verifieras av OpenInfra så kommer dom meddela er via e-post med information.

Område A 151-163, 127-149, 150-162, 132-148 samt 116-126
Område B 99-121, 83-97, 63-77, 82-98 samt 100-114.

Område C och D ska bli klart nästa vecka.

Förseningen beror på att man stötte på is i sina rör vid Hemköp för att Stockholmstad hade tryckt sönder dem i samband med arbete på gatubelysning.

Ämnesområde: 

Avläsning av elmätare i garagen

Avläsningen av individuella elmätarna i garagen som normalt görs i Februari kommer nu att göras i samband med installationen av laddboxar och mätarna plockas bort.
Sammanställningen kommer då inte att vara klar förrän sista garaget har påbörjats och faktureringen av förbrukningen kommer sannolikt inte komma förrän till kvartal 3.
När det gäller fakturering av elförbrukningen med laddboxar får vi återkomma med ut vi löser detta.
Mvh Gösta (K-18)

Ämnesområde: 

Information om laddboxinstallation

I måndags inledde NewEl installationen av laddboxar i samfälligheten. Först ut bland garagen är det nedre garaget på Kärrgränd. Arbetet har inletts utan störningar trots de lite bistra väderförhållandena och det kommer att vara klart i mitten av nästa vecka. Nästa garage i tur är mellangaraget på Kärrgränd. I god tid innan NewEl påbörjar installationen i ert garage så kommer mer information att delges er fastighetsägare om vad ni behöver göra. I korthet kan ni fortsätta använda garaget som vanligt även under arbetets gång.

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to Traviata RSS