Information om Sophanteringen

Här finns info om den gemensamma sophanteringen

Hur fungerar det

Vår anläggning för hushållssopor togs i drift i augusti 2008. Anläggningen består av sex markbehållare som vardera rymmer 5 m3. Hela behållaren för soporna ligger nersänkt i marken, endast inkasthuset sticker upp. Behållarna töms en gång per vecka och det sker med en ”krantömmande sopbil” som lyfter upp hela behållaren innan den tömmer innehållet genom en lucka i botten.

Vad får kastas

För att anläggningen ska fungera bra är det viktigt att vi alla följer några enkla regler:

Släng bara hushållsavfall.
Allt ska packas i väl förslutna påsar.
Papper, kartonger, glas, metall m.m. lämnas som vanligt vid återvinningscentralerna (t.ex. Konsum Basgränd, Coop forum eller vid Sörgårdsskolan).
Lämna inga soppåsar utan för anläggningen eftersom fåglar och andra djur gärna river upp påsarna. Sita (som tömmer behållarna) tar inte hand om påsar bredvid behållarna.
Parkera inte framför behållarna på veckodagar – kranbilen måste komma nära behållaren

Vilken nyckel passar

Anläggningens inkasthus är försedd med lås där garagenyckel ska användas. Alla garagenycklar passar i alla behållare oavsett vilket garage man normalt sett använder. Anläggningen är dimensionerad så att det ska gå bra att slänga sina sopor i vilken som helst av behållarna.

Fördelar med nya anläggningen

En stor skillnad mellan den gemensamma anläggningen och tidigare säcklösningar är att avgiften är viktbaserad – dvs. den beror på hur mycket sopor som slängs. Det gör det ännu mer aktuellt med källsortering – Det är bra för miljön samt att det sparar oss en hel del pengar.

Anläggningen ger medlemmar i samfälligheten en del fördelar:

Lägre avgift för sophantering (jämfört med säckar och plastkärl).
Inga sopbilar behöver köra i området.
Inget behov av soptunna på den egna tomten.

Vid problem

Om ni upptäcker fel eller andra problem med anläggningen, kontakta styrelsens ansvarige för sophanteringen, se http://traviata.nu/?q=styrelsen