Övrigt

Åtkomst till dagvatten- respektive avloppsledningar

Under våren inträffade en händelse i föreningen som innebar att filmning behövde ske i en av de dagvattenledningar som finns i området. Dagvatten- och avloppsledningarna, som ligger i marken på baksidan av respektive fastighet, har brunnslock som behöver vara fria för åtkomst den dagen som en åtgärd behöver vidtas.

Ämnesområde: 

Problem med fakturering och återbetalning efter vatten och oljeavläsningar

Om ni tillhör dom fastigheter som kommer att få återbetalning pga av vatten och oljeavläsningar så har Nytorger Fastigheter AB, som har hand om vår fakturering, haft problem med deras system och detta har resulterat i att ni får avierna för Augusti och September dom närmast dagarna tillsammans med ett informationsbrev.

Juliavin kommer att skickas separat, förhoppningsvis nästa vecka, tillsammans med en blankett där ni fyller i om ni önskar få beloppet utbetalt (och i så fall till vilket konto) eller om ni önskar använda beloppet till att kvitta framtida avier.

Gösta Jonsson /Styrelsen

Ämnesområde: 

Elproblem, avbrott i mellersta Ä, Ä-63 till Ä-77

P.g.a. akuta problem i fastigheten Ä-63 är vi tvungna att stänga av huvudströmmen i längan Ä-63 till Ä-77, finns dock risk för att fler blir påverkade men vi tror i nuläget inte det. Jourhavande elektriker är på plats

Mvh
/styrelsen

Ämnesområde: 

Problem i grannföreningen FIGARO

I föreningen FIGARO, på andra sidan Ängsullsvägen, har medlemmarna blivit infomerade att någon eller några har gått in i deras trädgårdar på nätterna och tänt deras grillar. Dom har gjort polisanmälan.

Kan var bra att tänka på att inte lämna grillkol eller tändvätska ute utan förvara det inlåst i förråd eller inne i huset.

Ämnesområde: 

Varning för sotningsbolag

Ett meddelande om sotning från företaget "Sotningstjänst Sverige" lades nyligen i alla fastighetsägares brevlådor.

Företaget kommer att besöka området i morgon 28 maj klockan 7-17 och styrelsen vill varna för att den tjänsten de tillhandahåller inte är en sotning likvärdig den sotning som kommunen tidigare erbjudit. Det de erbjuder är en rengöring av imkanalen och spisfläkt och är inte en fullgod sotning av rökkanalerna.

Styrelsen har från föreningsmedlemmar fått in rapporter om att företaget inte är seriöst varför medlemmarna avråds från att anlita företaget.

Hälsningar

Ämnesområde: 

Traviatas samfällighetsförening

Vid årsmötet den 23 april valdes följande personer in i styrelsen: Anna Roll Carlander, K-40 (ordinarie ledamot 2 år) och Johannes Medlock, Ä-39 (suppleant 2 år). Dessutom valdes Birgitta Nielsen, K-96 till revisor (1 år) samt Jörgen Gothefors, K-132 (1 år) och Anders Holm, K-94 (1 år) till ny valberedning.

Ett stort TACK till Sonja Jönsson Falk (avgående revisor), Anders Jinneklint (avgående valberedning), Peter Juhlén och Jörgen Gothefors (avgående styrelseledamöter) för era insatser i Traviatas samfällighetsförening.

// Lisa Bergman (Ä-19)

Ämnesområde: 

Kallelse till Traviata Samfällighetsförenings Årsstämma 23 april

Kallelse till årsstämma samt verksamhetsberättelse för Traviata Samfällighetsförening finns att ladda ner i bifogad fil. Kallelse samt dagordning kommer att distribueras till respektive fastighet. Stämman genomförs i Sörgårdsskolans matsal och startar klockan 18.30.

Välkomna

Styrelsen för Traviata Samfällighetsförening

Ämnesområde: 

Inför deklarationen 2015

Nedan är de belopp som gäller inför deklarationen 2015.
Belopp SEKPer fastighet
Ränteintäkter4 97633
Räntekostnader88 256592
Traviatas skuld per 2014-12-312 963 30519 888

Notera: Ränteinkomster upp till 600 kr per delägare behöver ej tas upp i deklaration, gäller för delägare i Samfällighetsföreningar. Styrelsen Samfälligheten Traviata Org.nr 716416-8234

Ämnesområde: 

Anslagstavlan - Bilnycklar upphittade

Bilnycklar upphittade vid garaget, kärrgränd 128
Återfås mot beskrivning.
Benny Johansson
Kärrgränd 136
Tel. 0709 917 718

http://www.traviata.nu/?q=node/421#comment-30

Ämnesområde: 

Upphittad nyckelknippa

Hej,
Jag har hittat en nyckelknippa i soptunnan vid Ä93. Finns att hämta mot beskrivning på Ä95.
Hälsningar
Ida Abrahamsson

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to RSS - Övrigt