Övrigt

Avläsning av vatten och oljemätare

Hej,

Nu är det dags för den årliga avstämningen av vatten och oljeförbrukningen.

I kväll har dom flesta av kontaktpersonerna för respektive länga fått formulären så dom kan gå runt och läsa av dom relevanta mätarna.

Avläsningarna bör vara avslutade 21 Maj 2017.

Med vänlig hälsning / Gösta (K-18)

Ämnesområde: 

Inför deklarationen 2017

Nedan är de belopp som gäller inför deklarationen 2017.


 

  Belopp SEK Per fastighet
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 34 479 231
Traviatas skuld per 2016-12-31 1 619 255 10 867

Notera: Ränteinkomster upp till 600 kr per delägare behöver ej tas upp i deklaration, gäller för delägare i Samfällighetsföreningar.

Ämnesområde: 

Upphittat

Upphittat vid garaget nedre Ängsullsvägen. Finns hos Ä-17

 

Ämnesområde: 

Uppdatering Kallelse till extrastämma tisdag 14 februari

Tryckfelsnisse var framme på den tidigare publicerade kallelsen där fel dag stod angivet. Fel dag står således också på den utdelade kallelsen till medlemmarna.

Extrastämman genomförs tisdagen den 14 februari. Nu finns en ny kallelse med rätt dag att ladda ner. Förslag till debiteringslängd finns att ladda ner som separat fil.

Välkomna

Styrelsen

Ämnesområde: 

Extra stämma 14 februari - OBS NYTT DATUM!

Som tidigare meddelats kommer det att hållas en extra föreningsstämma med anledning av den kommande garagerenoveringen.

Stämman hålls tisdag den 14 februari kl 18.30, i Sörgårdsskolans matsal.

Handlingar publiceras på hemsidan lite närmare stämman.

Välkomna!

För styrelsen

Charlotte Lindblad, Ä-37
Ordförande Traviata

Ämnesområde: 

40 år sedan flygplanskraschen i Kälvesta

I dag för 40 år sedan kraschade ett flygplan på parkeringen vid infarten till Ängsullsvägen från Trädgårdsmästarvägen. 22 människor dog och det är en av de värsta flygolyckorna i Stockholm. I SvD historiebank finns att läsa artikel som då skrevs om olyckan via http://www.svd.se/22-dog-nar-planet-slog-ned-bland-radhusen.

I dagens SvD skrivs en artikel om olyckan med intervju av de som fortfarande bor kvar i radhusen nära nedslagsplatsen.

Ämnesområde: 

Information om extra stämma med anledning av kommande garagerenovering

Med anledning av den kommande renoveringen av våra garage kommer styrelsen att kalla till en extra stämma. Vi vill informera om hur arbetet är planerat och även låta stämman fatta beslut om budget, eftersom garagerenoveringen har påverkan på kommande års budgetar.

Preliminärt datum för stämman är onsdag den 15 februari. Formell kallelse med mer information följer men notera gärna datum redan nu.

Vänliga hälsningar

Charlotte Lindblad, Ä37
ordförande Traviata

Ämnesområde: 

Sotning och rengöring av ventilationskanaler

När det gäller rengöring av ventilationskanaler och sotning i våra fastigheter har området tidigare haft besök av mer eller mindre seriösa företag som erbjuder sina tjänster.
Om ni blir kontaktade av ett företag som vill sota är vårt råd att i första hand kontakta Skorstensfejarna och fråga om de kan göra det ni vill ha hjälp med. De har annars koll på sotnings- och andra intervaller och varje fastighetsägare får lapp i brevlådan när det är dags. I Stockholm har Storstockholms Brandförsvar upphandlat den tjänsten och det är Skorstensfejarna som har ansvar för vårt område.

Kontaktuppgifter är:
Skorstensfejarna LJ AB
Tel: 08-410 88 590
E-post: info@skorstensfejarna.se
Se även http://www.storstockholm.brand.se/privat/sotning

Hälsningar Styrelsen

Ämnesområde: 

Nycklar upphittade

En nyckelknippa har blivit kvarglömd i sopbehållaren på mellersta Ängsullsvägen.

Om det är din, kontakta Martina på Ä97 eller 070/4336082.

Styrelsen

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to RSS - Övrigt