Övrigt

Utländska försäljare i området

Liten varning. Det ringde nyss på dörren (torsdag 15.00) och en man med skägg och brittiskt tal erbjöd sig att göra om framsidan med marktegel.

Dessa mer eller mindre seriösa "företag" återkommer varje år så se upp. Naturligtvis upp till var och en att nappa på deras erbjudande men jag gjorde det inte.

Anders Kallin, Ä-133

Ämnesområde: 

Rabatt på Colorama

Medlemmar i Traviata,

Styrelsen har nu ordnat så att vi i samfälligheten har 15 procent rabatt på måleributiken Colorama vid COOP i Vinsta. Det gäller alla produkter i butiken förutom golv. När ni handlar så säger ni till att ni är medlemmar i Traviata samfällighetsförening så får ni del av rabatten.

Hälsningar
Styrelsen

Ämnesområde: 

Resultatet från avläsningen av vatten och olja

Resultatet från avläsningen av vatten och olja har nu sammanställts och skickats till Nytorget.

Eftersom Nytorget ändrade sina ruiner på grund av Corona pandemin så kommer resultatet först på oktober fakturan.

Med vänlig hälsning / Gösta (K-18)

Ämnesområde: 

En sista påminnelse att rösta på årsstämman

Hej!

Vi i styrelsen vill skicka en sista påminnelse om att göra er röst hörd genom att poströsta på årsstämman via hemsidan.
All information finns på hemsidan, http://traviata.nu/?q=node/776
Sista datum för att rösta är imorgon 16 juni.
Resultatet kommer därefter sammanställas och redovisas.

M.v.h.
/Styrelsen

Ämnesområde: 

Påminnelse om att poströsta på årsstämman

Hej!

Vi i styrelsen vill påminna alla medlemmar om att göra er röst hörd genom att poströsta på årsstämman via hemsidan.
All information finns på hemsidan, https://traviata.nu/?q=node/776
Sista datum för att rösta är 16 juni.

M.v.h.
/Styrelsen

Ämnesområde: 

Trivselregler i vårt område

Medlemmar,
På vår hemsida finns ett dokument som beskriver de trivselregler som vi önskar ha i vårt område. På förekommen anledning vill styrelsen påminna om vad som gäller angående bilkörning:

Bilkörning inom området
Området är uppbyggt för att vara så bilfritt som möjligt. Biltrafik inom området är dock tillåtet för tillfälliga transporter fram till husen (t.ex. av- och pålastning). Det är gångfart, dvs 1:ans växel, som gäller. Tänk på att det finns mycket barn och djur inom området – de är små, mjuka och tänker sig inte alltid för - kör sakta!

Ämnesområde: 

Open Infra bjuder in till informationstält.

Hej medlemmar, vi i styrelsen har hittat en samarbetspartner för installation av fiberoptik till våra hushåll. Företaget heter Open Infra och dom kommer att erbjuda alla våra medlemmar installation av fiberoptik till oss. Det är upp till varje hushåll att ta ett beslut om man vill ha det eller inte kostnaden kommer man själv att stå för, det påverkar inte vår avgift till Traviata Samfällighet.

Onsdagen den 27:e Maj så kommer dom att ha ett informationstält uppställt vid vita villorna från kl 14-19 för att svara på frågor.

Lite kort om vad det innebär:

Ämnesområde: 

Akut problem med vatten

Hej!

Det är f.n. problem med vattnet in till vår samfällighet p.g.a. en läcka i korsningen Ängsullsvägen och Trädgårdsmästarvägen.
Stockholm Vatten har letat efter läckan i flera timmar men har nu slutligen lokaliserat den och håller på och och lagar (och därav att de stängt av vattnet helt som vi förstår det).
Vattnet kommer vara avstängt åtminstone 1h till.
Det finns temporära tappställen vid behov, se nedan länk

Ämnesområde: 

Planerat strömavbrott 2020-04-24 kl. 14:30 - 16:00

På grund av pågående elarbete av Ellevio kommer man att stänga av strömmen i anläggningen som sitter i garaget nedre-K (Kärrgränd 32) fredagen 2020-04-24 kl. 14:30 - 16:00.
Observera att strömmen kan komma tillbaka när som helst under avbrottstiden.

Garageporten kommer att lämnas öppen under tiden för avbrottet.

Om andra fastigheter än garaget påverkas så har dem fått separata meddelanden om detta.

Ämnesområde: 

Inför deklarationen 2020

Nedan är de belopp som gäller inför deklarationen 2020.

  Belopp SEK Per fastighet
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 91 898 617
Traviatas skuld per 2019-12-31 7 399 000 49 658

Notera: Ränteinkomster upp till 600 kr per delägare behöver ej tas upp i deklaration, gäller för delägare i Samfällighetsföreningar.

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to RSS - Övrigt