Övrigt

Blankett för uppdatering av matrikel

Bifogat finns ett dokument som gäller som underlag för uppdatering av traviatas medlemsmatrikel. Den skall användas vid ändringar i ägandeförhållandena till fastigheter i samfälligheten, t.ex. vid nyinflytting. Blanketten fylls i och skickas till info@traviata.nu och larsjohan.karlsson@tele2.se

Ämnesområde: 

Traviata stadgar samfällighetsförening

TRAVlATA STADGAR SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
1990-01-01

Stadgar för Traviata samfällighetsförening, bildad enligt lagen ( 1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, fastställda vid sammanträde 1976-12-17. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1 FIRMA: Föreningens firma är Traviata samfällighetsförening.

§ 2 SAMFÄLLIGHET: Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet, inom kvarteret Traviata, tillkommen genom anläggningsbeslut 1976-12-17 (D nr 1 :478170) omfattande:

· vägar och andra förbindelseleder

Ämnesområde: 

Hockeymålet i vår samfällighet

Som många av er känner till finns det ett gammalt rött hockeymål som flyttas runt mellan samfällighetens allmänna gräsmattor. (Målet är kvarlämnat av en tidigare fastighetsägare)

Målet ställer tyvärr till en del problem:
* Det är trasigt vilket innebär att barn kan göra sig illa på det.
* Våra gräsmattor tål inte att det spelas fotboll på samma ställe hela tiden.

Därför kommer detta mål att kastas inom ca 14-dagar. Om någon vill ha målet på sin egen tomt är det fritt fram att ta hand om det (först till kvarn...).
Men - kravet är att målet stannar på den egna tomten!

Ämnesområde: 

Årsstämma 26 april 2010

Härmed kallas medlemmarna i TRAVIATA Samfällighetsförening, ägarna till fastigheterna inom kvarteret TRAVIATA, till ordinarie årsstämma

Måndagen den 26 april kl 18.30 i Sörgårdsskolans matsal

Kallelse med all information finns som attachment till denna inbjudan den kommer uppdateras med revisionsrapport. Revisionsrapporten ligger nu som ett separat dokument. Ni måste skapa en användare och logga in för att ladda hem kallelsen samt kunna kommentera och rösta.

Ämnesområde: 

Färgval på fasaden

Bifogar en inskannad utredning för färgval på våra fasader. Läs och begrunda.

Ämnesområde: 

Deklarationsinformation 2010

Inför deklarationen 2010

Ränteintäkter/fastighet: 18kr

Räntekostnader/fastighet: 342Kr

Traviatas skuld/fastighet: 19 451Kr
2009 12 31

Ränteinkomster upptill 600 kr per delägare behöver ej tas upp i deklaration, gäller för delägare i samfällighetsför.
Se mer detaljer i bifogad excel-fil (attachment)

Ämnesområde: 

Kälvesta Airport

I januari 1977 dog 22 människor då ett plan på väg från Jönköping till Bromma störtade mitt i radhusområdet Kälvesta i Spånga (Ängullsvägen p-plats vid infart). Alla ombord omkom, däribland bordtennisspelaren Hans Alsér.

Skyline Sweden AB

Skyline bildades 1971. Bolaget opererade med 2st Vickers Viscount 800 och 1st Viscount 700. Åren mellan 1975 - 1977 flög Skyline linjetrafik åt Linjeflyg med sina Viscount flygplan. Anledningen att LIN hyrde in flygplanen var de försenade Fokker F28 leveranserna.

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to RSS - Övrigt