Övrigt

Elboxar

Hej,

På grund av sjukdom behöver vi skjuta på inplanerade arbetet och även måndagen och tisdagens arbete förskjuts till v20.

v20

Mån - K158 (länga 150-162)
K152 (länga 150-162)

Tis - K136 (länga 132-148)
K134 (länga 132-148)

Ons - K30 (länga 18-30)
K28 (länga 18-30)

Tors - K54 (länga 52-64)
K76 (länga 66-76)

Fre - K108 (länga 100-114)

Ämnesområde: 

Elboxar

Hej igen, arbetet har kommit igång och det verkar som att det är fastigheter närmast berörd elbox som blivit påverkade av avstängningen.
Tyvärr ligger entreprenören lite efter i schemat på grund av sjukdom samt att en försenad leverans av material gör att vi behöver skjuta på arbetet v18 en vecka framåt till v19.

Ämnesområde: 

Beställning av trappsteg

Flera har visat intresse av att vi gör en beställning av trappsteg igen.

Pris:

Ämnesområde: 

Elboxar

Hej, vi vill påminna om att bytet av elboxar påbörjas imorgon och att det kommer pågå dagtid 8-16. Eftersom det är oklart hur fastigheter som är sammankopplade har vi flaggat för att hela längan eventuellt kommer vara strömlös under denna tid. Det kan också förekomma elavbrott för övriga under denna arbetets gång då märkningen av säkringar inte alltid stämmer överens med underlagen. Det kommer finnas skarvsladdar till utlåning i nödfall. Dessa får dras på egen hand mellan ert garageuttag och fastigheten. Tidplanen och vilka längor och fastigheter som blir berörda finns i bifogad pdf.
Ämnesområde: 

Elboxar kommande åtgärder

Hej, vi har under hösten 2020 haft en entreprenör på plats som inventerat elboxar som förbinder samfällighetens distribution av el till era respektive fastigheter. Inventeringen visade på att det fanns ett antal elboxar som hade behov av att bytas ut och detta arbete kommer påbörjas 2021 v17 med start måndagen den 26:e april och pågå i två veckor.

Ämnesområde: 

Till deklarationen 2021

Nedan är de belopp som gäller inför deklarationen 2021.

  Belopp SEK Per fastighet
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 93 724 629
Traviatas skuld per 2019-12-31 5 898 999 39 591

Notera: Ränteinkomster upp till 600 kr per delägare behöver ej tas upp i deklaration, gäller för delägare i Samfällighetsföreningar.

Ämnesområde: 

Revisor sökes

Föreningens valberedning har påbörjat sitt arbete inför årets stämma. Vi har fått in en del nomineringar till styrelsen men skulle behöva ytterligare förslag på revisorer. Samfällighetens revision har ett viktigt uppdrag. Revisorerna granskar såväl verksamhetens genomförande som föreningens ekonomi. Vi ställer inga krav på att man ska vara auktoriserad revisor men du bör ha ekonomiskt kompetens och en god förståelse för vad uppdraget innebär. Känner du dig kallad eller har du tips på en bra kandidat? Maila ditt förslag till valberedningens sammankallande jorgen.gothefors@gmail.com

Ämnesområde: 

Uppdaterad tidsplan för driftsättning av Fiber i området.

Denna vecka kommer område A och område B att vara driftsatta, se till att er router är påslagen och när den gröna lampan lyser så fungerar nätet.
Så fort signalerna verifieras av OpenInfra så kommer dom meddela er via e-post med information.

Område A 151-163, 127-149, 150-162, 132-148 samt 116-126
Område B 99-121, 83-97, 63-77, 82-98 samt 100-114.

Område C och D ska bli klart nästa vecka.

Förseningen beror på att man stötte på is i sina rör vid Hemköp för att Stockholmstad hade tryckt sönder dem i samband med arbete på gatubelysning.

Ämnesområde: 

Fiberdragning i husen

Bright Networks kommer att behöva tillgång till fastigheterna som inte har beställt internet för att kunna dra fibern i hela längan. Man kommer att använda sig av befintliga kabelvägar som idag används av telefon, tv och Comhem detta finns med i föreningens servitut. Har ni frågor kontakta gärna Johannes Medlock 0709-610473.

Ämnesområde: 

Ny information angående fiberinstallation i fastigheterna.

Nu har Per på Bright Networks kommit fram till att dom kommer att kunna dra in fibern via ComHems befintliga kanaler, detta innebär att dom endast behöver gräva sig fram till en hörna på varje länga och sedan dra det invändes till alla fastigheter i längan. Vissa längor går dom via vinden och vissa via källaren. Då slipper vi grävningar på våra fram/baksidor.

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to RSS - Övrigt