Garage/Parkering

Start av garagerenovering

Vi i styrelsen vill påminna om att det sista garaget kommer renoveras på undre Kärrgränd (P2) med start måndag den 12:e augusti. Det kommer ej vara möjligt att parkera varken i garaget eller på övredäck under denna tid. Det är också viktigt att alla tar hand om eventuella däck eller andra ägodelar ifrån garaget då dessa annars kommer slängas.

Garagerenovering klar!

Idag är det möjligt att börja nyttja parkering i garaget och på övre däck igen på mellan Kärrgränd! Glad midsommar!

Garagerenovering Etapp 3 - nedre Kärrgränd

Hej, enligt tidsplan har vi nu kommit till vårt sista garage P2 som snart skall renoveras. 


Dessa tider gäller Etapp 3 - garage P2

  • Entreprenadstart 12 augusti 2019
  • Garage P2 måste vara utrymt och tömt senast 12 augusti 2019 för överlämning till Simtuna.
  • Röjning av buskar och träd och demontering av ev. staket mot garage på fastighet K4-14 skall vara klart senast 11 augusti 2019. 

Detta behöver göras: 

Grussopning i området och Garagesopning

Nu på måndag (15/4) kommer Tingvalla och påbörjar sopningen av all vintergrus i området. De ska börja med att sopa undan all grus på garagens övre plan. För att underlätta arbetet skulle vi uppskatta ifall ni kunde undvika att ha bilarna parkerade där under dagen.

Det är även dags att sopa inne i garagen. Nu på Tisdag den 16:e kommer Tingvalla att sopa våra garage mellan kl 8 och beräknar bli klara runt 16.
Under denna tid var snälla och parkera helst ute på gatan eller på de övre parkeringsplatserna.

/Haralambos
Ä-25

Ämnesområde: 

Laddning av el- och hybridbilar i motorvärmaruttagen

Vi i styrelsen vill informera om vad som gäller elbilar och laddning från motorvärmaruttagen och våra gemensamma elanläggningar.
Tyvärr är det så att våra elanläggningar ej är byggda eller dimensionerade för att klara av att ladda ett flertal bilar samtidigt. Styrelsen har ej i dagsläget någon exakt kunskap vad våra anläggningar klarar av (t.ex. samtidigt eluttag när flera bilar laddas samtidigt) och har ej heller möjlighet att styra/kontrollera hur den används.

Ämnesområde: 

Renoveringsstart Etapp 3

Hej, enligt tidsplan kommer nu garage P4 snart påbörjas. 


Dessa tider gäller Etapp 3 - garage P4

  • Entreprenadstart 1 april 2019
  • Garage P4 måste vara utrymt och tömt senast 1 april 2019 för överlämning till Simtuna.
  • Röjning av buskar och träd och demontering av ev. staket mot garage på fastighet K 52-60 skall vara klart senast 1 april 2019. 

Detta behöver göras: 

Garagerenovering Etapp 3

Nu har vi fått tidsplaner för den tredje och sista garagerenoveringsetappen. Vi kommer börja med P4 (mellan K) v14 i början på April och avsluta med P2 (nedre K) v33 i början på Augusti.

Garagerenovering etapp 3 2019

Hej,

Till våren 2019 är det dags för de två sista garagen att bli lika fina och ljusa som övriga renoverade garage.

Läs det bifogade infobladet om vad just du behöver göra för att förbereda dig. Bor du i anslutning till garagen är det viktigt att göra plats för entreprenaden och beskära växter och träd i anslutning till garagen.

Har du några funderingar är du välkommen att höra av dig!

Intressesförfrågan laddplats i garage

Det börjar bli mer och mer vanligt att köpa elbil eller plugin-hybrid.
En förutsättning är ofta att det går att ladda hemma vilket vi i vår samfällighet inte kan idag. Detta eftersom det behövs installationer av s.k. laddboxar eller laddstolpar för att på ett effektivt och säkert sätt ladda sin elbil (motorvärmaruttagen skall inte användas till att ladda då det kan skada den gemensamma elcentralen). Styrelsen har fått ett flertal förfrågningar från medlemmar angående möjligheter till att ladda elbilar och denna enkla "intresseundersökning" är ett första steg för att förstå behovet och intresset bland oss medlemmar. Klicka på länken "Read more" nedan för att läsa mer och komma till intresseanmälan.

Ämnesområde: 

Garageport P3

Hej,

Nu är porten installerad i P3 och fjärrkontroller är beställda.

Sidor

Subscribe to RSS - Garage/Parkering