Sophantering

Sopbehållare full

Medlemmar,

Två av sopbehållarna på Kärrgränd är tyvärr fulla, den nedre och mellersta. I övriga sopbehållare i området finns det plats och nycklarna passar även till dessa. Vi gör vårt bästa för att försöka få en tömning tidigare än onsdag då ordinarie tömning är på Kärrgränd.

Påminner om att det endast är hushållssopor som får slängas i behållarna.

Hälsningar
Styrelsen

Ämnesområde: 

Övre sopbehållaren på Ängsullsvägen

Medlemmar,

Övre sopbehållaren på Ängsullsvägen är nu tömd och det går åter att slänga hushållssopor där. Med värme kommer också flugor och doft mm. Var noga med att bara slänga hushållssopor och försluta påsarna väl. Styrelsen jobbar på att få någon som kommer och rengör alla våra sopbehållare i närtid för att på det sättet minska doften.

Ämnesområde: 

Soptömning

Medlemmar i Traviata,

I morgon fredag kommer företaget SUEZ att göra en tömning av den fulla sopbehållaren vid övre Ängsullsvägen. För att de ska kunna göra det så var vänliga att inte parkera bilen framför behållaren.

För att SUEZ i fortsättningen ska kunna tömma behållarna varje vecka så ska vi inte parkera våra bilar framför sopbehållarna. Det gäller framförallt på onsdagar då de normalt tömmer behållarna.

Hälsningar
Styrelsen

Ämnesområde: 

Sopbehållare full

Sopbehållaren övre Ängsullsvägen är full. Vi har sagt till om tömning så snart som möjligt. Intill det är gjort så ber vi er som normalt brukar slänga era hushållssopor där slänga dom i en av de andra fem sopnedkasten. Er nyckel passar till alla andra sopnedkast.

Påminner också om att det är endast hushållssopor som får slängas i sopnedkasten. Kartong, tidningar, flaskor etc som lämnas vid återvinningsstation ska också slängas där och inte i våra sopnedkast.

Hälsningar
Styrelsen

Ämnesområde: 

Sopbehållare vid övre Kärrgränd

Hej,

Sopbehållaren på övre Kärrgränd är full och har svårt att tömmas då garageentreprenören blockerar för sopbilen. I avvaktan på att detta blir löst hänvisar vi till de andra fem behållarna på området.

Sopor får självklart inte lämnas utanför full behållare då det drar skadedjur till området!

Ämnesområde: 

Nedskräpning övre Ä

Tyvärr verkar det behövas ytterligare påminnelse om att det INTE är tillåtet att lämna grovsopor på samfällighetensmark.

Den som lämnat detta utanför sopbehållaren på övre Ä uppmanas att ta hand om sin egendom och lämna detta på kommunens återvinningscentral.

Ämnesområde: 

Tömning av sopor övre Ängsullsvägen

Sopbehållaren vid övre Ängsullsvägen är fortfarande inte tömd. Den främsta anledningen till det är att sopbilen inte kommer tillräckligt nära behållaren för att kunna tömma på grund av att det står bilar parkerade framför behållaren. Vi har inte möjlighet att ha ständigt parkeringsförbud där utan kan bara uppmana medlemmarna att inte parkera framför sopbehållaren. Soptömning sker veckovis onsdag morgon så uppmaningen att inte parkera där gäller från tisdag kväll till onsdag förmiddag varje vecka.

Ämnesområde: 

Sopbehållaren övre Ängsullsvägen

Sopbehållaren på övre Ängsullsvägen är för närvarande full. Mycket på grund av att någon har slängt ner saker som inte ska slängas där och som fastnat i nedkastet. Tömning beräknas ske i veckan. Hushållssopor får absolut inte ställas bredvid behållaren utan vi ber er att gå till en annan sopbehållare i området och slänga era sopor där. Din nyckel passar till alla sopbehållare inom Traviata samfällighet.

När det gäller grovsopor så hänvisas till information som skickades till medlemmarna 5 januari och finns publicerade på hemsidan.

//Styrelsen.

Ämnesområde: 

Sophantering

God fortsättning på året önskar vi i styrelsen och vill samtidigt påminna om vad som gäller för vår gemensamma sophantering.

Det är endast hushållsavfall som EJ går att sortera vid kommunens återvinningsstation som får slängas i sopbehållarna.

Grovsopor eller återvinning får självklart INTE lämnas utanför behållaren och vi uppmanar alla i samfälligheten att hjälpa till med att hålla efter detta.

Ämnesområde: 

Sopbehållaren längst upp på Kärrgränd

Sopbehållaren längst upp på Kärrgränd är för närvarande full. Jag har kontrollerat resten av behållarna och de verkar ha tömts.
Undvik att använda den fulla behållaren och ställ inte soporna vid behållaren.
Ta gärna en kort promenad lite längre ner till den mellersta behållaren och släng ert hushållsavfall där.

Under min rundvandring i området fick jag öppna sopbehållarna för att kontrollera att de var tömda. Det känns som att det är dags för en liten påminnelse:

Ämnesområde: 

Sidor

Subscribe to RSS - Sophantering