Elboxar kommande åtgärder

Hej, vi har under hösten 2020 haft en entreprenör på plats som inventerat elboxar som förbinder samfällighetens distribution av el till era respektive fastigheter. Inventeringen visade på att det fanns ett antal elboxar som hade behov av att bytas ut och detta arbete kommer påbörjas 2021 v17 med start måndagen den 26:e april och pågå i två veckor.

Under arbetet kommer elen stängas av temporärt och tyvärr kommer hela längan påverkas i det området som åtgärden görs då dessa är sammankopplade.
Hur länge det behöver vara avstängt beror på antal boxar i längan samt åtgärd och kommer meddelas senare. Räkna med en hel dag.

Mer information kommer komma om vilka dagar respektive länga kommer vara strömlösa.

Ämnesområde: