Warning message

Detta formulär är stängt för nya bidrag.

Extrastämma 2020 - laddboxar - röstningsformulär (stängd)

Poströstning via webbformulär
Via formuläret nedan lämnar du din röst (poströstar) på extrastämman för beslut om installation av laddboxar enligt den information som gått ut till alla medlemmar och finns tillgänglig på hemsidan. Man har under tiden måndagen 30 november till och med fredag 4 december på sig att lämna in sin röst. Svara på frågorna här nedan och klicka sedan på knappen "Skicka" för att registrera din röst.

Inloggning på hemsidan krävs för att rösta.
Om du inte är inloggad syns inget webbformulär nedan.
Varje medlem/fastighet har ett konto på hemsidan som är knutet till sin fastighet (d.v.s. 1 konto per fastighet), och kontots namn följer fastighetsbeteckningen, t.ex. traviata63 för Ängsullsvägen/Traviata 63, traviata82 för Kärrgränd/Traviata 82. Det finns ett fåtal medlemmar som förutom "fastighetskontot" har ett "extra-konto" som har formatet traviata63_2, detta fungerar dock inte att rösta med. Om du inte känner till ditt lösenord eller aldrig använt ditt konto på hemsidan, vänligen klicka på länken "Begär nytt lösenord" för att få ett nytt lösenord skickat till din registrerade epostadress. Om du inte har någon epostadress registrerad hos samfälligheten, eller om du skulle stöta på andra problem när du försöker rösta, vänligen kontakta styrelsens ansvarige för hemsidan Stefan Fägersten, info@traviata.nu, 0707391818.

Om du mot förmodan inte har möjlighet att rösta via hemsidan utan av någon anledning behöver rösta på annat sätt eller via ombud vänligen kontakta vice ordförande Anders Kallin så hjälper han till med detta. Om du har frågor kring själva röstningsförfarandet eller årsmötets innehåll, vänligen kontakta styrelsens ordförande Helené Jonasson eller vice ordförande Anders Kallin, direkt eller via hemsidan.

Redovisning av resultat
Styrelsen kommer redovisa resultatet från poströstningen senast 20 december 2020.

GDPR
Genom att lämna din röst samtycker du till att styrelsen behandlar nödvändig personlig information (d.v.s. vem som röstar vad) för att genomföra röstningen. Informationen kommer inte delas med annan part och endast användas för att säkerställa att denna poströstning görs av röstberättigade medlemmar i samfälligheten.